Giải pháp ứng dụng quản lý nguồn lực dành cho các doanh nghiệp hiệu quả.

Ngày đăng 06-07-2020
Thông qua khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, để tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trước bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu thì giải pháp ERP cho các doanh nghiệp phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu tổng quan sau:

Thứ nhất, cần quản lý thành hệ thống thông tin thống nhất trong toàn bộ công ty bao gồm tất cả các phòng ban chức năng, các xí nghiệp thành viên, các xưởng sản xuất… Hệ thống đó sẽ chia sẻ dữ liệu quy trình sản xuất kinh doanh cho toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp đồng thời cung cấp thông tin nhất quán, kịp thời cho quá trình ra quyết định trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ hai, đảm bảo tính tự động hóa cao, tích hợp được quy trình sản xuất kinh doanh tối ưu. Theo đó, cần tích hợp các công nghệ đặc thù của ngành. Việc kết nối này cũng cho phép cán bộ kinh doanh tính toán nhanh chi tiết giá thành chào hàng trong quá trình đàm phán chuẩn bị nhận đơn hàng gia công mới.

Thứ bacần tính linh hoạt và tính mở rất cao. Hệ thống cần linh hoạt trong tối ưu quy trình thiết kế, quy trình sản xuất, thống kê được năng lực sản xuất, năng lực máy móc, tiêu hao nguyên phụ liệu, nhân công để luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu cho các đơn hàng. Hệ thống đòi hỏi tính mở cao vì tốc độ phát triển của doanh nghiệp là khá lớn cộng với những thay đổi do môi trường tác động đòi hỏi hệ thống phải tương thích đáp ứng.

Thứ tưtốc độ xử lý và nhập liệu phải nhanh: Trong sản xuất, do số lượng danh điểm trong quản lý sản xuất là rất lớn và cần lưu trữ để phục vụ phân tích thống kê nên việc quản lý danh điểm ngoài yêu cầu đáp ứng theo dõi nguyên phụ liệu, phải đảm bảo tốc độ xử lý, thời gian nhập liệu nhanh, thuận tiện trong kiểm soát danh điểm. Đây là một trong những yếu tố quyết định hệ thống ERP dùng được hay không.

Thứ năm, giải pháp ERP đề ra phải giải quyết được tối ưu các bài toán chức năng quản lý như: Bảo hiểm y tế, tính lương, thưởng, quản lý sản xuất, cân đối đồng bộ vật tư, giá thành sản phẩm theo từng công đoạn và chi tiết theo nhiều khoản mục, tồn kho, công nợ, kế hoạch, quản lý tiến độ dự án công việc, tối ưu hoá năng lực máy móc, năng lực nhân công sản xuất, quản lý hệ thống phân phối, quan hệ khách hàng… Các bài toán quản lý chức năng riêng lẻ phải được giải quyết hoàn thiện nhất trong bối cảnh thống nhất đồng bộ chung của toàn hệ thống.
► Xem thêm: 10 lý do doanh nghiệp cần tự động hóa chi phí công ty

Theo đó, giải pháp quản trị đặt hàng là một trong những module quan trọng trong hệ thống giải pháp ERP cho doanh nghiệp Việt Nam. Để đáp ứng được nhu cầu quản lý đặt hàng của doanh nghiệp, giải pháp đề ra giải quyết các chức năng chính sau đây:
- Quản lý đặt hàng: bao gồm quản trị yêu cầu mua, tính toán các đơn hàng kế hoạch, quản lý hợp đồng đơn đặt hàng: các thông tin đặt hàng, nghiệp vụ mua sắm, kế hoạch mua, lịch sử của các giao dịch mua hàng và quản lý giao nhận hàng.
- Quản lý nhà cung cấp với từ điển nhà cung cấp cùng các thông tin nhà cung cấp và địa điểm nhà cung cấp, công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
- Giải pháp quản trị sản xuất là giải pháp chi tiết quan trọng nhất và phức tạp nhất trong giải pháp ERP cho doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
- Giải pháp quản trị tài sản cố định là một trong những phần quan trọng của giải pháp ERP cho doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Nhu cầu doanh nghiệp cần quản lý tập trung hệ thống thông tin về tài sản cố định để chủ động tối đa trong sản xuất, kinh doanh và chiến lược phát triển lâu dài. 

► Xem thêm: Quy trình lựa chọn dự án ERP cho doanh nghiệp

Kết luận

Triển khai giải pháp ERP cho các doanh nghiệp Việt Nam là xu hướng tất yếu để quản trị doanh nghiệp một cách tổng thể và tối ưu nhất, phù hợp với các nhu cầu ứng dụng công nghệ và giải pháp hiện đại, toàn diện hiện nay. Giải pháp ERP mang lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam: Nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo, hiệu quả công việc của toàn bộ doanh nghiệp, tạo môi trường thống nhất cho phép doanh nghiệp khai thác các thông tin thuận lợi và trao đổi thông tin với các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Phần mềm Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp ASOFT – ERP là một trong những phần mềm được doanh nghiệp tin tưởng và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Liên hệ ngay 1900 6123 để được liên hệ tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Ban biên tập ASOFT.