Giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định hiệu quả.

Ngày đăng 06-07-2020
Tiết kiệm mọi chi phí trong kinh doanh, sản xuất để mang lại lợi nhuận đang là vấn đề mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phải đầu tư rất nhiều chi phí cho các tài sản cố định, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Do đó, việc tiết kiệm và tối ưu quản lý chi phí tài sản cố định đang là mục tiêu hàng đầu giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên.
Những sai lầm thường mắc phải trong việc quản lý tài sản cố định (TSCĐ)
Một thực tế là, quả trình quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp thường xảy ra những sai phạm sau đây:
- Sai phạm liên quan đến quyết định đầu tư: Đầu tư không đúng dẫn đến lãng phí hoặc mất cân đối tài chính; Mua cho cá nhân nhưng tính vào tài sản của đơn vị.
- Sai phạm đối với việc ghi nhận và sử dụng TSCĐ:
Ghi nhận thông tin TSCĐ: Ghi chép TSCĐ không chính xác và kịp thời. Chọn phương pháp khấu hao không phù hợp, ước tính sai thời gian hữu dụng của TSCĐ; Không ghi chép kịp thời các chi phí bảo trì, sửa chữa dẫn đến việc hạch toán sai chi phí; Không ước tính rủi ro xảy ra, không mua bảo hiểm cho các TSCĐ có giá trị lớn; Gây thất thoát TSCĐ do không kiểm kê định kỳ.
Sử dụng TSCĐ: Sử dụng TSCĐ không đúng mục đích, sử dụng lãng phí làm kém hiệu quả;  Sử dụng TSCĐ không đúng công suất; Sử dụng TSCĐ cho mục đích cá nhân (lạm dụng); Đánh cắp TSCĐ.
- Sai phạm trong giai đoạn thanh lý TSCĐ: Không xóa sổ TSCĐ đã thanh toán; nhượng bán với giá thấp; tham ô TSCĐ.

Để quá trình quản lý TSCĐ được đảm bảo và an toàn, hiệu quả, các doanh nghiệp cần có một quy trình quản lý TSCĐ rõ ràng. Sau đây là một ví dụ:
Đâu là giải pháp tăng cường việc quản lý TSCĐ cho doanh nghiệp hiệu quả.
Một phần mềm trực thuộc và quản lý xuyên suốt toàn bộ doanh nghiệp đang giải pháp được nhiều doanh nghiệp chú trọng. Chẳng hạn như phần mềm quản ý Tài sản cố định ASOFT – FA.
Bao gồm những chức năng chính cần thiết như:
- Quản lý danh mục tài sản cố định.
- Theo dõi TSCĐ về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng, …
- Theo dõi tình hình tăng giảm, biến động tài sản.
- Quản lý thông tin tài sản, công cụ dụng cụ.
- Theo dõi quá trình thay đổi nguyên giá và điều chuyển bộ phận sử dụng.
- Theo dõi và tính khấu hao TSCĐ.
- Hệ thống các báo cáo quản lý TSCĐ.
Nhờ đó, mà các doanh nghiệp có thể quản lý TSCĐ một cách chặt chẽ là tránh những sai phạm không đáng có. Ngoài ra, phần mềm ASOFT – FA không những đảm bảo đầy đủ các quy định về quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp, liên kết với module kế toán trong việc hạch toán tài khoản, mà còn hỗ trợ giải quyết nhiều bài toán quản trị tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
Theo TCTC