Chuyển đổi số là một hành trình buộc các doanh nghiệp phải có chiến lược và tầm nhìn chính xác.

Ngày đăng 06-07-2020
Hiện nay, chuyển đổi số (CĐS) đang diễn ra rất sôi nổi ở nhiều quốc gia trên thế giới. trong đó, CĐS ở khu vực sản xuất công nghiệp được nhấn mạnh, bới đó được coi là động lực thúc đẩy nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Tình hình chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp ở Việt Nam
Theo khảo sát của Bộ Công Thương, cuối năm 2017 đánh giá mức độ sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0) cho thấy phần lớn doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang mới đứng ở điểm xuất phát. Trong đó 6 tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng tiếp cận CMCN4.0 là: chiến lược tổ chức, nhà máy thông minh, vận hành thông minh, dịch vụ dựa trên nền tảng dữ liệu, sản phẩm thông minh, người lao động. Ngành được cho là có tính sẵn sàng cao nhất đó là dầu khí, tiếp theo là các sản phẩm điện tử, sản xuất xe có động cơ, điện-khí đốt-nước và hóa chất. Kết quả cũng cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa có mức độ sẵn sàng thấp nhất.
Thử thách của doanh nghiệp khi chuyển đổi số.
Theo ông Trần Việt Hòa – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ công thương đã chỉ ra rằng doanh nghiệp bị hạn chế CĐS bởi những vấn đề cơ bản sau đây:
1. Khả năng số hóa dữ liệu, kết nối dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi còn rất hạn chế (chỉ 2% ở phạm vi doanh nghiệp, 11-12% ở khu vực riêng lẻ trong doanh nghiệp)
2. Doanh nghiệp hiện nay gần như chưa có các sản phẩm thông minh (sản phẩm được tích hợp thêm các tính năng về công nghệ thông tin, công nghệ số, ví dụ như: tính năng bản địa hóa, tính năng tự báo cáo, tính năng nhận dạng tự động,..) để tiến hành thu thập dữ liệu của sản phẩm, dữ liệu của khách hàng tiêu thụ sản phẩm
3. Các mô hình quản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu có tỷ lệ áp dụng rất hạn chế, chỉ ở mức trên dưới 5%. Ví dụ như các hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM), quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), hệ thống thiêt lập kế hoạch sản xuất (PPS), quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM),… đều có mức độ áp dụng chỉ ở mức 2-3% .
4. Mức độ ứng dụng các công nghệ chủ yếu từ cuộc CMCN4.0 của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp còn rất hạn chế, ví dụ như Công nghệ in 3D, nhận dạng bằng sóng vô tuyến, Bigdata chỉ ở mức 2%; 3% với Trí tuệ nhân tạo, định vị thời gian thực,…

Trên đây là những khó khăn và thử thách cho doanh nghiệp khi muốn CĐS. ASOFT hy vọng rằng bài viết này có thể giúp doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quan nhất để có thể lập ra kế hoạch CĐS chính xác và hiệu quả.
Ban biên tập ASOFT