Quản lý nhân sự trong kỷ nguyên 4.0.

Ngày đăng 06-07-2020
Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi rất nhiều thành phần trong hạ tầng doanh nghiệp. Trong đó có thành phần quản lý nhân sự. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt những thay đổi thế nào trong thời buổi hiện tại.

Trong quản trị, hạ tầng một doanh nghiệp bao gồm 4 yếu tố sau: con người, quy trình, cơ cấu tổ chức và công nghệ. Trong đó, con người sẽ thay đổi rất nhiều trong thời gian sắp tới dưới tác động của công nghệ 4.0. Cụ thể như sau:

Thay đổi từ mô hình và quy trình kinh doanh

Nhờ vào công nghệ mà các cơ cấu tổ chức trở nên tinh gọn bằng cách kết nối trực tiếp khách hàng vào quá trình kinh doanh sản xuất. Một ví dụ điển hình như taxi công nghê hiện nay. Bên cạnh đó, tư động hóa triển khia ngày càng nhiều trong quy trình kinh doanh cũng thay đổi tương tác và quy trình trong doanh nghiệp.

Chính vì vập, mọi nhân viên nhân sự cần phải tự học hỏi về chức năng của nhân sự nhanh hơn, trực tiếp tham gia cùng với các chức năng trong vận hành. Các hoat động hướng đến khách hàng – nhân viên trong doanh nghiệp cũng như khách hàng bên ngoài của công ty do khách hàng đòi hỏi trực tiếp và cấp thiết tới doanh nghiệp.

► Xem thêm: HRM là gì? Chức năng của phần mềm quản lý nhân sự HRM

 

Cơ cấu của nền kinh tế chia sẻ

Các thay đổi về công nghệ sẽ giúp cho mô hình của các doanh nghiệp được mở rộng và dễ dàng chia sẻ. Do đó, các nhân viên trong doanh nghiệp sẽ rất nhiều loại, đa dạng không chỉ là những nhân viên hợp đồng. Vì thế mà mối quan hệ của nhân viên và doanh nghiệp không chỉ ràng buộc về pháp lý – hợp đồng mà chuyển sang ràng buộc trên nhiều cam kết và nguyên tắc chia sẻ lợi nhuận.

Nhờ vào công nghệ cho phép đo lường, tính toán chính xác những phần đóng góp giữa doanh nghiệp và người lao động theo thời gian thực mà doanh nghiệp có teher thay đổi mô hình dễ dàng.

 

Big Data và lượng hóa công tác nhân sự

Một công việc không thể đo lường sẽ dẫn đến kết quả không tốt. Lượng hóa tất cả các khía cạnh quản lý luôn là ao ước của các doanh nghiệp hiện nay. Và Big Data đã giúp thực hiện hóa ước mơ đó của các doanh nghiệp. Các dữ liệu như gắn kết nhân viên, mức độ hài lòng công việc và khả năng phát triển,… trước giờ rất khó để doanh nghiệp lượng hóa. Nhưng ở cách mạng công nghiệp 4.0 doanh nghiệp có thể hoàn thành điều đó.

Thông qua dữ liệu từ các công cụ như: mạng xã hội, email trao đổi, mạng nội bộ và hệ thông KPI,… doanh nghiệp sẽ hình thành một kho dữ liệu về nhân viên. Dựa vào đó, doanh nghiệp có thể phán đoán và dự báp về từng cá nhân. Tập trung vào dữ liệu phân tích và đưa ra những giải pháp cho nhân sự cá nhân hóa là tương lai của ngành quản lý nhân sự.

► Xem thêm: LG Electronics cải thiện quản lý nhân sự bằng thống nhất phần mềm HRM duy nhất trên toàn cầu

 

Đào tạo và phát triển những năng lực việc làm mới

Trong cuộc các mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức nhân viên làm việc và tương tác. Nhóm năng lực mới bao gồm: nhóm năng lực mới trong 4.0 và một nhóm bao gồm các năng lực cũ nhưng có tầm quan trọng gia tăng trong thời gian tới.

Trong tất cả các cuộc cách mạng sẽ luôn luôn tồn tại hai nhóm: nhóm một là luôn thấu hiểu và vượt qua thách thức, nhóm còn lại là không cập nhật và bị tụt hậu. Các thay đổi trên đang ngày một rõ ràng hơn và bài toán thích nghi với công nghệ 4.0 đang nằm trong tay doanh nghiệp.
Ban biên tập ASOFT