Công ty TNHH điện tử MEIKO Việt nam

Công ty TNHH điện tử MEIKO Việt nam

 Công ty TNHH điện tử MEIKO Việt nam

Địa chỉ               :  Lô LD4, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam

Website             : http://meiko-elec.com.vn

Sản phẩm         : Giải pháp ASOFT - ERP®