Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế VIMEC

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế VIMEC

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC
Địa chỉ : 136A Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Website : www.vimec.com.vn/
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP