Khách hàng tiêu biểu

Sau 18 năm (12/2020), ASOFT đã tư vấn và trực tiếp triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động cho hơn 3000 khách hàng.

Chọn nhóm ngành nghề

C-UNIT SQUARE

C-UNIT SQUARE

Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

Công ty Liên Doanh BV Pharma

Công ty Liên Doanh BV Pharma

Công ty TNHH Bối Ngọc

Công ty TNHH Bối Ngọc

Công Ty TNHH MTV BIOIL

Công Ty TNHH MTV BIOIL

Công Ty TNHH Đông Anh

Công Ty TNHH Đông Anh

Công Ty Tín Thác Á Châu

Công Ty Tín Thác Á Châu

Công ty TNHH An Đắc Sơn

Công ty TNHH An Đắc Sơn

Công ty TNHH A.M.I.S

Công ty TNHH A.M.I.S

Văn Phòng Luật Sư ARIKA

Văn Phòng Luật Sư ARIKA

Công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế - AIC

Công ty Cổ Phần Tiến Bộ Quốc Tế - AIC

Công ty Kế Toán Kiểm Toán Tư Vấn Việt Nam

Công ty Kế Toán Kiểm Toán Tư Vấn Việt Nam

Trường cao đẳng nghề Ispace

Trường cao đẳng nghề Ispace

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trung tâm anh ngữ quốc tế SAIGON - ASTON

Trung tâm anh ngữ quốc tế SAIGON - ASTON

Công ty TNHH Taisho Việt Nam

Công ty TNHH Taisho Việt Nam

Công Ty TNHH Chế Biến Nước Chấm Mê Kông

Công Ty TNHH Chế Biến Nước Chấm Mê Kông

Công Ty TNHH CMT

Công Ty TNHH CMT