Khách hàng tiêu biểu

ASOFT là công ty Tư vấn quản lý và Giải pháp CNTT, qua 17 năm đã giúp được 2800 doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động.

Chọn nhóm ngành nghề

Công ty TNHH SX – TM – DV Nghệ Thành

Công ty TNHH SX – TM – DV Nghệ Thành

Công Ty CP Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Công Ty CP Thiết Bị Điện Phước Thạnh

Công ty CP Thanh toán trực tuyến Mùa xuân

Công ty CP Thanh toán trực tuyến Mùa xuân

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bông Sen

Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bông Sen

Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Vua Ong

Công Ty Cổ Phần Vua Ong

Công ty TNHH SX – TM Kim Hoàn Vũ

Công ty TNHH SX – TM  Kim Hoàn Vũ

Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Sài Gòn

Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Sài Gòn

Công ty TNHH Hộp Quốc Tế

Công ty TNHH Hộp Quốc Tế

Công Ty TNHH Nhựa Huiye Việt Nam

Công Ty TNHH Nhựa Huiye Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa Sinh

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp & Phân Bón Hóa Sinh

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hoàng Việt

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Hoàng Việt

Công ty TNHH MTV Hà Mã

Công ty TNHH MTV Hà Mã

Công Ty CP Hoá Dầu Miền Nam

Công Ty CP Hoá Dầu Miền Nam

Công ty TNHH TV Địa Chất Phẳng

Công ty TNHH TV Địa Chất Phẳng

Công ty CP Cửa Châu Âu

Công ty CP Cửa Châu Âu

Công ty CP Đạt Việt Thép

Công ty CP Đạt Việt Thép

Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Tiến

Công Ty Cổ Phần Đại Đồng Tiến