Khách hàng tiêu biểu

Sau 18 năm (12/2020), ASOFT đã tư vấn và trực tiếp triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động cho hơn 3000 khách hàng.

Chọn nhóm ngành nghề

Viện Thủy Lợi Môi Trường

Viện Thủy Lợi Môi Trường

Công ty TNHH Tương Lai

Công ty TNHH Tương Lai

Công Ty TNHH TM Trường Xuân

Công Ty TNHH TM Trường Xuân

Công Ty Cổ Phần Thép Trung Dũng

Công Ty Cổ Phần Thép Trung Dũng

Công Ty Cổ Phần Thiên Minh V.N

Công Ty Cổ Phần Thiên Minh V.N

Trường Đại Học Thành Đô

Trường Đại Học Thành Đô

Công ty TNHH Dược Phẩm Thành Đạt

Công ty TNHH Dược Phẩm Thành Đạt

Công Ty CP Kinh Doanh Thiết Bị Phụ Tùng T&C

Công Ty CP Kinh Doanh Thiết Bị Phụ Tùng T&C

Sunrise Car Service & Im – Export JSC

Sunrise Car Service & Im – Export JSC

Công ty TNHH Liên Doanh Scanmach Việt Nam

Công ty TNHH Liên Doanh Scanmach Việt Nam

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Quận 3

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Quận 3

Công ty TNHH San Do

Công ty TNHH San Do

Công Ty TNHH Roto Việt Nam

Công Ty TNHH Roto Việt Nam

Công ty TNHH Sài Gòn Riverside

Công ty TNHH Sài Gòn Riverside

Công ty TNHH PhotPhat

Công ty TNHH PhotPhat

Công ty CP Liên kết Con Người

Công ty CP Liên kết Con Người

Công ty TNHH Panalpina World Transport Việt Nam

Công ty TNHH Panalpina World Transport Việt Nam

Công ty Sài Gòn River Việt Nam

Công ty Sài Gòn River Việt Nam