Trường Cao Đẳng Nghề CNTT Ispace

Trường Cao Đẳng Nghề CNTT Ispace

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE
Địa chỉ : 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại : 848.6283 8323
Fax : 848.6283 8322
Website : www.ispace.edu.vn