CLB giám đốc tài chính VN

CLB giám đốc tài chính VN

CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Địa chỉ : Lầu 4, Cao ốc PHƯỢNG LONG, 506 Nguyễn Đính Chiểu, Quận 3, Tp HCM – Việt Nam
Điện thoại : 848.6290 3568
Fax : 848.6290 3563
Website : http://cfo.vn/