Đào tạo vận hành hệ thống phần mềm

Qua thực tế triển khai ứng dụng phần mềm ASOFT®tại các doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy khả năng nắm bắt, thiết lập và vận hành chương trình phần mềm là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả sử dụng của hệ thống. Vì vậy để vận hành tốt và hiệu quả hệ thống phần mềm ASOFT®, chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo mới, đào tạo lại cho cán bộ, nhân viên của quý khách nhằm nắm bắt đầy đủ các tính năng và cách thức vận hành chi tiết của hệ thống phần mềm ASOFT®.
 
Đào tạo sử dụng hệ thống Asoft-ERP
 

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của khóa đào tạo mà chúng tôi cung cấp:

-  Giới thiệu tổng quan về hệ thống phần mềm.
-  Hướng dẫn cách thức thiết lập bộ mã, danh mục và từ điển.
-  Hướng dẫn cách thức cập nhật số liệu phát sinh trước khi đưa hệ thống vào vận hành thực tế.
-  Hướng dẫn cách thức cập nhật số liệu phát sinh hàng ngày.
-  Hướng dẫn thực hiện các thao tác cuối kỳ kinh doanh.
-  Hướng dẫn lên hệ thống báo cáo (Sổ sách, kho, công nợ, doanh thu, giá thành, nhân sự, quản trị,…).
-  Hướng dẫn thực hiện các thao tác khi kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính.
-  Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu trên phần mềm giữa các phần hành.
-  ...