Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP)

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ASOFT-ERP)

Hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực dành cho doanh nghiệp vừa và lớn. Giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các hoạt động bán hàng, sản xuất, kho bãi, nhân sự tiền lương, tài chính, chăm sóc khách hàng,...hợp nhất nhiều chi nhánh, công ty thành viên trên cùng một hệ thống. ASOFT-ERP 9.0 là đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và phát triển bền vững.

Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không ngừng gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô, điều đó dẫn đến việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng quyết liệt, gay gắt. Việc làm thế nào quản lý hiệu quả nhất nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, thông qua việc tối ưu hệ thống kế toán, tài chính, nhân sự, sản xuất, kinh doanh,...tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả... luôn là nổi trăn trở của lãnh đạo các doanh nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu đó từ thực tiễn, sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, ASOFT đã phát triển thành công giải pháp Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp ASOFT-ERP, là một giải pháp tối ưu giúp các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam giải quyết nổi trăn trở của mình.

ASOFT-ERP được phân chia linh hoạt thành nhiều phân hệ. Mỗi phân hệ được thiết kế, xây dựng để có  thể  làm  việc  một  cách  độc  lập  và  giải  quyết  những nghiệp vụ chuyên môn sâu của từng phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp, nhưng đồng thời giữa các phân hệ lại có mối quan hệ mật thiết với nhau về mặt nghiệp vụ và số liệu liên quan. Nhờ vậy mà ASOFT-ERP  luôn phù hợp với công  tác  tổ chức quản trị kế toán, tài chính, sản xuất, kinh doanh của mọi loại hình doanh nghiệp.
 
các phân hệ chức năng hệ thống erp

Hệ thống ASOFT-ERP được thiết kế theo mô hình Client-Server do đó có thể hoạt động được trên nhiều môi trường khác nhau như mạng LAN, WAN hoặc INTERNET, giúp các doanh nghiệp có nhiều chi nhanh tại các tỉnh thành khác nhau có thể giải quyết bài toán điều hành quản trị thống nhất trên cùng một hệ thống. Ngoài ra hệ thống ASOFT-ERP có tính tương thích và hỗ trợ nhiều thiết bị ngoại vi đa dạng như: máy tính bảng, điện thọai, thiết bị đọc barcode, máy chấm công, RFID,...
 
Xây dựng hệ thống quản trị doanh ngheiejp
 
KHÁI QUÁT VỀ TÍNH NĂNG

ASOFT-ERP là một hệ thống phần mềm quy mô, tập hợp nhiều nghìn tính năng và báo biểu, giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát toàn bộ các hoạt động như: kinh doanh, sản xuất,  kho, vật tư, hàng hóa,  nhân sự,  kế toán, tài chính,… Do đó trong giới hạn của phần mô tả này, chúng tôi chỉ có thể trình bày một cách tổng quan nhất về sơ đồ luồng nghiệp vụ chính của toàn bộ hệ thống, trong đó có trình bày một cách khái quát về các tính năng xương sống của từng phân hệ nghiệp vụ có trong hệ thống. Chắc chắn cách trình bày này là không đầy đủ và có thể gây khó khăn trong việc tìm hiểu, đánh giá về hệ thống ASOFT-ERP...

 
Sơ đồng erp công ty sản xuất

Sơ đồ tổng quát công ty sản xuất.

Giải pháp quản lý công ty thương mại - phần mềm erp - phan mem erp
Sơ đồ tổng quát công ty thương mại.
 
KHÁI QUÁT TÍNH NĂNG MỘT SỐ PHÂN HỆ

1. ASOFT-S: PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Là phân hệ  thiết  lập hệ  thống phân quyền  theo chức năng và phân quyền  theo dữ  liệu chi  tiết đến  từng  tài khoản,  từng kho,  từng  loại chứng từ và từng đối tượng. Là phân hệ thực hiện việc tích hợp dữ liệu đa chi nhánh thông qua hai cơ chế:
 
Màn hình sản phẩm asoft-erp
 
 
Làm việc trực tuyến (ONLINE)
ASOFT-ERP  cho phép các chi nhánh nhập và cập nhật dữ liệu trực tiếp đến văn phòng chính (nơi cài đặt cơ sở dữ liệu) thông qua mạng WAN hoặc Internet. Chức năng này phục vụ việc truy vấn và báo cáo tổng hợp đa chi nhánh một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
 
Xuất/Nhập dữ liệu (OFFLINE)
Số liệu từ các chi nhánh được xuất ra thành file thông qua bộ lọc thông minh và linh hoạt của ASOFT-ERP, sau đó được gởi đến văn phòng chính. Tại đây chức năng nhập dữ liệu sẽ hỗ trợ việc chuyển dữ liệu vào dữ liệu tổng.

2. ASOFT-CI: PHÂN HỆ THÔNG TIN DÙNG CHUNG

Phân hệ thông tin dùng chung là một phân hệ quản lý dữ liệu danh mục và thiết lập hệ thống ban đầu. Dữ liệu danh mục bao gồm: tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, hàng hoá, thành phẩm, nguyên vật liệu,… Dữ liệu thiết lập bao gồm: quy tắc tạo mã mặt hàng, đối tượng, tài sản cố định; các quy định về định dạng số liệu, các định nghĩa về mã phân tích bút toán, đối tượng và mặt hàng, kho, định mức,…

Màn hình chính ASOFT-CI, phần mềm erp

Màn hình chính của phân hệ

Màn hình khai báo vật tư hàng hóa - phần mềm erp

Màn hình thiết lập hàng hóa-vật tư-nguyên nhiên liệu

3.ASOFT-BESTSELLER: PHÂN HỆ APP QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

ASOFT-BestSeller cung cấp cho doanh nghiệp một công cụ tuyệt vời để quản lý hệ thống phân phối và sales thị trường của mình, là một DMS hoạt động trên thiết bị smartphone tích hợp với hệ thống ASOFT-ERP  với các tính năng cơ bản như sau:
- Quản lý lịch viếng thăm và chăm sóc khách hàng của Sales, PG.
- Theo dõi vị trí và lịch sử đi lại của Sales, PG.
- Check in/Check out, chụp hình trưng bày và đánh giá khách hàng/đại lý cho Sales, PG thực hiện.
- Quản lý đơn đặt hàng từ đại lý/khách hàng.
- Theo dõi đơn hàng và doanh số, huê hồng cá nhân Sales, PG.
- Tra cứu hàng tồn kho,..

DMS - Quản lý hệ thống phân phối
 
 
4.ASOFT®-OP: PHÂN HỆ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
 
Phân hệ Xử lý đơn hàng là một phân hệ đặc sắc của ASOFT-ERP, được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin học hoá của bộ phận kinh doanh và bộ phận cung ứng. Đây là phân hệ chuyên sâu xử lý các nghiệp vụ đơn hàng mua (PO - Purchase Order);  đơn hàng bán (SO - Sales Order); đơn hàng sản xuất nội bộ (IO – Internal Order); được kế thừa và chia sẻ dữ liệu với phòng kế toán. Khi sử dụng hệ thống này thì toàn bộ phòng ban sẽ được thống nhất bộ mã, bao gồm Mã khách hàng, mã nhà cung cấp, mã mặt hàng,…
 
ASOFT-OP được thiết kế mở và mang tính linh hoạt cao, cho phép bạn thiết lập các quy trình quản lý, thiết kế các mẫu biểu báo cáo theo ý của mình.
 
Phân hệ Xử lý đơn hàng - phần mềm erp
 
Màn hình chính của phân hệ
Chào giá
ASOFT-OP cho phép bạn có thể lập, quản lý các chào giá một cách chuyên nghiệp, quản lý tập trung. Bạn có thể tìm kiếm, chọn lọc và cập nhật nhanh chóng.
 
Đơn hàng bán
Phòng kinh doanh có thể lập đơn hàng bán ở trên phần mềm, đây là nguồn đầu vào giúp quản lý các đơn hàng tốt hơn, bạn có thể nhập các thông tin chi tiết mặt hàng, đơn giá bán, hàng giữ chỗ trong kho. Ngay khi lập đơn hàng bán, bạn có thể thấy ngay số lượng nhập xuất tồn hàng hóa ở các kho; bạn có thể thấy được nợ và hạn mức nợ của khách hàng. 
 
Lập đơn hàng bán - phần mềm erp

Màn hình lập đơn hàng bán (SO)
 
Quản lý giá bán và số lượng bán
Bạn có thể quản lý giá bán và số lượng bán của từng mặt hàng cho từng lần bán (đơn hàng), theo nhóm hàng và theo từng nhóm đối tượng khách hàng. Giá bán được mặc định khi lập đơn hàng bán và được khống chế bởi giá sàn, giá trần…
Hệ thống cảnh báo giá bán được thiết lập tự động theo các chính sách giá của khách hàng. Hoàn toàn tự động đối chiếu và cảnh báo thông tin về giá bán, số lượng hàng bán hay tồn kho thực tế có phù hợp hay không…
 
Đơn hàng mua
Tương tự đơn hàng bán, đơn hàng mua được thiết kế để phục vụ cho bộ phận mua hàng. ASOFT®-OP cho phép bạn quản lý chi tiết các đơn hàng mua của mình. Thông qua đó, bạn có thể đánh giá được nhà cung cấp. Việc truy xuất, tìm kiếm các đơn hàng mua một cách dễ dàng, giúp cho chúng ta nhìn nhận một cách hệ thống về việc mua hàng của mình.

Tình hình nhận hàng - phần mềm erp
Báo cáo tiến độ nhận hàng

Quản lý giữ chỗ, hàng đang về
ASOFT–OP giúp bạn theo dõi việc giữ chỗ của các đơn hàng bán (SO) và hàng đang về của các đơn hàng mua (PO), từ đó giúp cho bạn nhìn thấy “bức tranh” thực của hàng tồn kho của mình. ASOFT–OP sẽ tự động tính toán giúp bạn cần đặt bao nhiêu hàng, và cũng dự báo được hàng trong kho của bạn sẽ bán trong thời gian bao lâu nữa.
 
Tiến độ giao nhận hàng
Đây là phần chi tiết của đơn hàng mua, nhằm phục vụ việc theo dõi tiến độ giao hàng. Khi lập SO, chúng ta cập nhật chi tiết kế hoạch nhận hàng theo tiến độ, khi nhận hàng (Invoice) chúng ta hạch toán việc nhận hàng,… Căn cứ vào số liệu kế toán và số liệu của kinh doanh, ASOFT-OP sẽ tự động tính toán và đưa ra các báo cáo về tình hình thực hiện đơn hàng.
 
Dự toán đơn hàng
Đây là một tính năng mang tính xử lý cao, khi bạn lập SO, bạn có thể cập nhật thêm các chi phí dự kiến, thông qua đó hệ thống ASOFT-OP sẽ tự động tính toán giá vốn, doanh thu và đưa ra mức lãi dự báo. Từ thông tin này giúp bạn có những điều chỉnh quyết định phù hợp.
 
5. ASOFT-T: PHÂN HỆ TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Đây là phân hệ kế toán doanh nghiệp hoàn chỉnh của hệ thống phần mềm ASOFT-ERP, Phân hệ ASOFT-T được thiết kế thành một thể thống nhất chứa đựng đầy đủ các phần hành kế toán, các nghiệp vụ kế toán như: Vốn bằng tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Tổng hợp,… một cách chi tiết theo thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.
Kế toán doanh nghiệp - phần mềm erp

Màn hình chính của phân hệ.
 
Vốn bằng tiền
Thực hiện các nghiệp vụ thông thường về kế toán vốn bằng tiền, bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Tỷ giá được cập nhật hàng ngày, tất cả các nghiệp vụ phát sinh liên quan đều được truy xuất tỷ giá theo ngày. Việc ghi nhận các bút toán đặc thù như: chuyển tiền, gửi tiền vào ngân hàng, rút tiền,... hết sức đơn giản. Công việc xử lý chênh lệch tỷ giá được thực hiện hoàn toàn tự động. Cung cấp các báo cáo Phiếu thu, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Sổ quỹ tiền mặt, nhật ký thu – chi phục vụ công tác kế toán vốn bằng tiền. Tất cả các bút toán của phân hệ này đều kết xuất lên sổ cái và phản ánh công nợ, doanh thu (tuỳ theo bút toán phản ánh nghiệp vụ).
 
Mua hàng
Màn hình nhập liệu mua hàng được thiết kế khoa học và tiện dụng. Có thể thực hiện nhiều phương thức mua hàng khác nhau (mua nội địa, nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác), cho phép theo dõi tình hình mua hàng theo đơn hàng. Trường hợp có Thuế nhập khẩu và Chi phí mua hàng, ASOFT-T sẽ quản lý các chi phí phát sinh kèm theo hoá đơn hàng mua. Cho phép người dùng thực hiện các bút toán đa dạng: mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng bán thẳng, chuyển thẳng sản xuất hoặc mua hàng nhập kho. Phiếu nhập kho sẽ được thiết kế hoàn toàn tự động thích hợp với hoá đơn mua hàng.
Việc xử lý thuế GTGT hoàn toàn tự động, dữ liệu tự động kết xuất lên bảng hàng hoá dịch vụ mua vào. Các báo cáo phân tích doanh số hàng mua theo loại mặt hàng, đối tượng đa dạng phục vụ công tác quản trị.
 
Kế toán mua hàng - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình nhập liệu mua hàng
 
Bán hàng
Màn hình nhập liệu đơn giản được thiết kế gần giống với hoá đơn GTGT, giúp người dùng nhập liệu nhanh. Việc hạch toán doanh thu, thuế, đơn giá được mặc định. ASOFT-T phân biệt đối tượng công nợ, đối tượng lên bảng kê thuế GTGT, giúp kế toán ghi nhận đối tượng rõ ràng, đáp ứng tốt các yêu cầu kế toán công nợ và báo cáo thuế. ASOFT-T cho phép xuất kho tự động dựa trên hoá đơn bán hàng. Các báo cáo bán hàng gồm sổ chi tiết bán hàng, báo cáo phân tích doanh số hàng bán theo loại mặt hàng, đối tượng. Tự động truy xuất dữ liệu lên bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra (báo cáo thuế).

Kế toán bán hàng - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình hóa đơn bán hàng
 
Ngoài việc cung cấp tính năng bán hàng thông thường, ASOFT-T còn cung cấp tính năng bán hàng theo bộ, nhằm đáp ứng sự tiện nghi cho các doanh nghiệp thương mại kinh doanh các mặt hàng mà quản lý hàng tồn kho chi tiết thành phần nhưng quản lý doanh thu theo mặt hàng (bộ). 
Công nợ
Gồm có công nợ phải thu và công nợ phải trả. Nợ phải thu quản lý tất cả các khoản phải thu như Phải thu tiền hàng, tạm ứng, thuế đầu vào được khấu trừ, các khoản phải thu khác,…Nợ phải trả quản lý các loại nợ phải trả, từ các khoản vay ngắn hạn như phải trả người bán, phải trả nhân viên, bảo hiểm xã hội, thuế GTGT phải nộp, các khoản phải trả khác; cho đến các khoản nợ và vay dài hạn. Quản lý chi tiết công nợ theo từng hóa đơn, cho phép thực hiện việc giải trừ công nợ. Quản lý công nợ theo nhiều tiêu thức, bao gồm: đối tượng, nguyên tệ, tài khoản và khoản mục. Người dùng có thể lập các bảng kê nợ phải thu, phải trả dưới dạng tổng hợp hay chi tiết theo các yếu tố nói trên.
Báo cáo công nợ rất đa dạng sẽ giúp người dùng nhìn số liệu dưới nhiều góc độ từ tổng hợp đến chi tiết. Giải trừ tự động sẽ giúp cho kế toán công nợ theo dõi đích danh các khoản nợ theo từng hoá đơn một cách đơn giản. Chương trình sẽ tự động thanh toán cho các khoản nợ trước - trả trước (nguyên tắc FIFO).
 
Quản trị tài chính
Ngoài những tính năng căn bản, ASOFT-T còn cung cấp các chức năng nhằm quản trị tài chính cao cấp.
 
Lập ngân sách và chỉ tiêu
Thông qua ASOFT-T , ta có thể lập các ngân sách về các khoản chi phí. Ngân sách có thể lập theo tháng, quý, năm,… chi tiết cho từng yếu tố chi phí, từng phòng ban và bộ phận. Và chúng ta cũng có thể lập và quản lý các chỉ tiêu về doanh thu. Việc này sẽ giúp ích rất tốt cho lãnh đạo công ty ra quyết định.
 
Tính lãi phạt và tiền thưởng
Phần mềm ASOFT-T  tự động tính toán và phân tích các khoản công nợ theo phương thức quản lý của doanh nghiệp. Từ đó có thể tính toán các khoản lãi phạt cho nợ quá hạn và các khoản tiền thưởng cho việc thanh toán sớm hạn.
Truy vấn số liệu
Việc truy vấn số liệu được thiết kế rất linh động. ASOFT-T cung cấp các phương thức truy vấn dữ liệu chuẩn như: Truy vấn để xem các phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho có trong hệ thống theo nhiều tiêu thức truy vấn khác nhau. Với công cụ tìm kiếm tiên tiến và tiện dụng, người dùng có thể thực hiện việc truy vấn các nghiệp vụ trong hệ thống rất tiện lợi và nhanh chóng. 

Hệ thống báo cáo đa dạng, phong phú

Sổ kế toán
Các sổ sách kế toán được cung cấp đầy đủ, theo các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành: Bảng cân đối số phát sinh, Sổ cái, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ).
 
Báo cáo tài chính
ASOFT-T cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng lưu chuyển tiền tệ,…
 
Báo cáo thuế
ASOFT-T cung cấp các báo cáo thuế, gồm: Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào, Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra, Báo cáo nhập xuất tồn, Tờ khai thuế,…
 
Báo cáo chi tiết
ASOFT-T cung cấp hệ thống các báo cáo chi tiết rất đầy đủ và có thể tùy biến theo yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp. Các báo cáo chi tiết điển hình: Sổ quỹ tiền mặt, Sổ chi tiết công nợ, Sổ chi tiết vật tư, Sổ chi tiết hàng mua,…
Đặc biệt, ASOFT-T cung cấp cho người dùng một công cụ Thiết lập rất mạnh để thiết lập các báo cáo phức tạp như: Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào, Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo phân tích chi phí, Báo cáo phân tích  doanh thu, ….Qua đó người dùng có thể tùy biến các báo cáo nhằm đáp ứng nhu cầu về quản trị hoặc khi có sự thay đổi trong chế độ, chuẩn mực kế toán.
 
Báo cáo phân tích tài chính
Đây là loại báo cáo độc đáo nhất của ASOFT-T. Với thiết kế vô cùng linh động và hoàn toàn mở, người dùng có thể tự thiết lập cho mình những báo cáo quản trị phục vụ cho việc phân tích số liệu kế toán để ra quyết định vô cùng hiệu quả.
 
Thiết lập bảng kê thuế GTGT
Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 03 loại bảng kê đó là: Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào có hoá đơn , Bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào không có hoá đơn GTGT , Bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra ,… ASOFT-T cho phép bạn thiết lập cách thức lấy dữ liệu các loại bảng kê này.
 
Thiết lập báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,... được thiết kế hết sức linh động cho phép người dùng can thiệp và điều chỉnh các chỉ tiêu. Nhờ vậy, các thay đổi hệ thống tài khoản cũng như mẫu biểu báo cáo đều có thể được người dùng thiết lập lại kịp thời mà không cần phải yêu cầu đến nhà cung cấp phần mềm sửa lại chương trình.
 
Thiết lập bảng cân đối kế toán - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình thiết lập “Bảng cân đối kế toán”
 
6. ASOFT-WM: PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO

Đây là một phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý tồn kho. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc kế toán hàng tồn kho mà còn có những tính năng về quản lý kho hàng. Hệ thống cho phép bạn thiết lập phương pháp tính giá cho từng mặt hàng (bình quân gia quyền, bình quân gia quyền liên hoàn, thực tế đích danh, FIFO, LIFO). Hệ thống quản lý chi tiết nhập xuất tồn mặt hàng, chủng loại hàng, theo lô hàng, ngày hết hạn, … Các báo cáo phân tích hàng tồn kho rất đa dạng cho phép người dùng quản lý hàng đưa gia công, hàng giữ hộ, hàng nhận bảo hành bảo trì,…Các báo cáo về tồn kho rất đa dạng: Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn; Sổ chi tiết vật tư; Thẻ kho,…
 
 
Quản lý kho hàng - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ
 
Nhập, xuất & vận chuyển nội bộ
 
Việc phân chia các nghiệp vụ Nhập kho, Xuất kho, Xuất vận chuyển nội bộ, điều chỉnh giúp cho công tác kế toán kho được hoàn thiện.

Nhập kho - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình nhập kho
 
Xuất kho theo bộ
Thông qua bộ định mức BOM (Bisll Of Material), ASOFT-WM cung cấp tính năng xuất kho theo bộ giúp người dùng quản lý hàng tồn kho một cách khoa học và chính xác, các thao tác nhập liệu đơn giản.

Kiểm kê, điều chỉnh kho
ASOFT-WM có tính năng kiểm kê giúp cho người dùng dễ dàng đối chiếu tồn kho thực tế và tồn kho trên sổ sách. Người dùng chỉ việc nhập số liệu kiểm kê thực tế, công tác điều chỉnh hàng tồn kho sẽ hoàn toàn tự động.
 
7. ASOFT-FA: PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 
Được thiết kế để quản lý chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của tài sản cố định. Cho phép quản lý TSCĐ theo nguồn hình thành, tính khấu hao tự động, phân bổ khấu hao theo nhiều nguồn hình thành. Đặc biệt, có thể theo dõi lịch sử hình thành và quá trình sử dụng TSCĐ.
 
Quản lý tài sản - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ
 
Quản lý tài sản cố định
Các nghiệp vụ tác động lên tài sản như: Sửa chữa, di chuyển, đánh giá lại, tăng giảm,… được phản ánh một cách đầy đủ. Thẻ tài sản được kết xuất tự động, các biểu mẫu được thiết kế theo chuẩn của Bộ Tài Chính. Các phương pháp khấu hao đa dạng, khấu hao đường thẳng, khấu hao nhanh, khấu hao sản lượng.
 
Quản lý công cụ dụng cụ
Tính năng kế toán công cụ dụng cụ được thiết kế linh hoạt, cho phép người dùng quản lý một cách chi tiết. Chúng ta có thể xuất dùng CCDC từ hàng tồn kho, từ mua hàng chuyển dùng trực tiếp, hoặc tự xây dựng,… Việc kế toán CCDC được thiết kế chuẩn theo quy định, người dùng khai báo và quản lý các CCDC, thiết lập phương pháp phân bổ chi phí được trích với nhiều mục đích sử dụng (phân bổ đều, phân bổ hai lần,..) lập các phiếu bảo hỏng (nếu có). Hàng kỳ, chương trình sẽ tự động trích khấu hao, kết chuyển vào sổ cái.
 
8. ASOFT-M: PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT - GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
 
Phân hệ Quản lý sản xuất-Giá thành sản phẩm ASOFT-M là phân hệ xử lý chuyên sâu của Quản Trị Nguồn Lực Doanh Nghiệp ASOFT-ERP. Đây là phân hệ đặc sắc nhất của ASOFT-ERP đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất và tính giá thành các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất. ASOFT-M hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết hữu cơ với phân hệ ASOFT-T, ASOFT-WM,... cũng như các phân hệ chuyên sâu khác.

Quản lý sản xuất - Tính giá thành sản phẩm, phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ
 
Đơn hàng sản xuất
Đơn hàng sản xuất, hay còn gọi là đơn hàng nội bộ, ASOFT–M như một khâu trung gian giúp chúng ta nhìn xâu chuỗi tiến độ sản xuất đơn hàng với việc bán hàng. Thông thường, bộ phận kinh doanh sẽ tập hợp các mặt hàng ở các đơn hàng bán và lập đơn hàng sản xuất, giúp bộ phận sản xuất theo dõi tiến trình sản xuất theo từng đơn hàng cụ thể tại công ty.
Dự trù nguyên vật liệu
Đây là một tính năng nhằm tính toán chi tiết số lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất một đơn hàng. Để tính toán chuẩn xác, bạn phải có bộ định mức (BOM – Bill Of Material) hợp lý. Thông tin này cũng là căn cứ để bạn lập PO và hạn mức xuất kho cho kết toán nguyên vật liệu sản xuất.

Lập kế hoạch và lệnh sản xuất
ASOFT–M cho phép khách hàng lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng đơn hàng sản xuất và các lệnh cụ thể cho từng ngày.
Thông qua đó các xưởng sẽ thực thi các lệnh sản xuât và theo dõi kết quả theo ngày.
 
Ghi nhận và tập hợp chi phí
Phân hệ ASOFT-T, ASOFT-WM được xây dựng làm nền tảng cho phân hệ chuyên sâu ASOFT-M cũng như các phân hệ chuyên sâu khác. Các yếu tố chi phí sản xuất như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung đều được ghi nhận tại ASOFT-T, ASOFT-WM và là nguồn số liệu đầu vào cho ASOFT-M.
 
Đối tượng tập hợp chi phí
Tùy theo điều kiện của mỗi doanh nghiệp mà bộ phận kế toán có thể lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí thích hợp. ASOFT-M cho phép người dùng thiết lập các kỳ sản xuất như một rổ đựng chi phí, và cho phép chỉ định tính chất của nó là tương ứng với phân xưởng, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền hay nhóm sản phẩm trong thực tế.
Đặc biệt, ASOFT-M còn cho phép người dùng thiết lập các đối tượng tập hợp chi phí trung gian dùng trong trường hợp chi phí được phân bổ theo nhiều cấp đối tượng tập hợp chi phí. Đây là một điểm nổi trội của ASOFT trong việc xử lý giá thành sản phẩm, làm cho hệ thống phân bổ, tính toán trở nên đa dạng, tuỳ biến theo yêu cầu cầu của người dùng.
 
Đối tượng tập hợp chi phí - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình  thiết lập đối tượng tập hợp chi phí
 
Đối tượng tính giá thành
Doanh nghiệp có thể lựa chọn tính giá thành cho đơn vị thành phẩm. Trong trường hợp tập hợp chi phí theo công đoạn sản xuất, người dùng có thể tính giá thành cho bán thành phẩm.

Phương pháp phân bổ chi phí
Ứng với mỗi kỳ sản xuất, người dùng có thể lựa chọn từ một loạt các phương pháp phân bổ chi phí cho từng loại chi phí. Các phương pháp phân bổ bao gồm định mức, hệ số, trực tiếp, trực tiếp kết hợp định mức, trực tiếp kết hợp hệ số,…
 
Phương pháp phân bổ - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình thiết lập phương pháp phân bổ
 
Bộ hệ số và bộ định mức
Tùy theo cách lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí mà người dùng cần thiết lập bộ hệ số hoặc bộ định mức cho mỗi loại sản phẩm. Bộ hệ số đóng vai trò cung cấp hệ số tỷ lệ để chương trình phân bổ loại chi phí chỉ định.
Bộ định mức (Bill Of Material - BOM) là danh sách chi tiết các nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm và thường áp dụng cho việc phân bổ nguyên vật liệu trực tiếp. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thêm vào bộ định mức chi tiết các khoản chi phí nhân công hoặc chi phí sản xuất chung tạo nên sản phẩm, khi đó BOM cũng chính là giá thành kế hoạch của sản phẩm.

Phân bổ chi phí sản xuất linh hoạt
Chi phí sản xuất (Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi  phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) rất đa dạng về chủng loại và phức tạp về cách thức phân bổ. ASOFT-M cho phép người dùng chia chi phí sản xuất ra tới 10 loại khác nhau và áp dụng những cách thức phân bổ riêng cho mỗi loại.
 
Đánh giá sản phẩm dở dang.
ASOFT-M hỗ trợ phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ sau đây: ước lượng tương đương, đánh giá theo nguyên vật liệu trực tiếp, đánh giá theo giá kế hoạch.

Tính giá thành
Việc tính giá thành được thực hiện tự động với các thao tác đơn giản.
 
Lập dự toán nguyên vật liệu
Để hỗ trợ việc lập kế hoạch sản xuất ASOFT-M hỗ trợ người dùng lập dự toán nguyên vật liệu.

Báo cáo đầy đủ, đa dạng
ASOFT-M cho phép lập các báo cáo chi tiết về giá thành theo kỳ sản xuất: tháng, quý hoặc năm. Các báo cáo so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, hay báo cáo dự toán nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa sản xuất.
 
9. ASOFT-HRM: PHÂN HỆ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ-TIỀN LƯƠNG

Phân hệ Quản Trị Nhân Sự & Tiền Lương ASOFT-HRM, như tên gọi của nó, là một phân hệ chuyên sâu gồm hao phần: Quản trị nhân sự và Tính lương. Phân hệ này có thể sử dụng ở: phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng nhân sự hay các phân xưởng sản xuất nhiều công nhân,...

Quản trị nhân sự tiền lương - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ
 
Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự được quản lý chi tiết trong phân hệ ASOFT-HRM. Hồ sơ nhân viên được quản lý qua các khâu tuyển dụng - làm việc – nghỉ việc tương ứng với các danh mục: Hồ sơ tuyển dụng, Hồ sơ nhân viên đang làm và Hồ sơ nhân viên đã nghỉ.
 
Mỗi hồ sơ nhân viên bao gồm các thông tin đầy đủ rất linh hoạt và được phân chia theo từng loại thông tin như: thông tin cá nhân, thông tin nghề nghiệp, thông tin học tập, thông tin xã hội, thông tin gia đình và các thông tin khác do người dùng tự định nghĩa.
 
Hồ sơ nhân viên - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình hồ sơ nhân viên
 
Nghiệp vụ nhân sự
Hệ thống cung cấp nhiều nghiệp vụ như lập hợp đồng lao động, tai nạn lao động khen thưởng, kỷ luật, tăng giảm lương, chuyển vị trí làm việc hay xét nghỉ việc.
Theo dõi quá trình học tập, tình trạng sức khỏe, quá trình tuyển dụng, các chính sách ưu đãi của công ty…
 
Chỉ tiêu quản lý
Đây là điểm mới trong hệ thống quản lý nhân sự, nó cho phép người dùng tự định nghĩa những tiêu thức quản lý nhân viên định tính hoặc định lượng. Ví dụ chương trình có thể thống kê và quản lý được tình hình sử dụng các tài sản được giao cho nhân viên quản lý về mặt số lượng và chủng loại.
 
Hệ số lương
Tùy theo yêu cầu quản lý và phương pháp tính các khoản thu nhập cho nhân viên của từng doanh nghiệp, ASOFT-HRM cho phép người dùng sử dụng tối nhiều hệ số thu nhập khác nhau. Người dùng cũng có thể đặt tên cho các hệ số mà mình muốn sử dụng.
 
Chấm công
Người dùng có thể định nghĩa nhiều loại chấm công khác nhau như: công nhật, nghỉ phép, nghỉ không lương, tăng ca, ngoài giờ, v.v. Việc chấm công được thực hiện rất tiện lợi với màn hình chấm công thông minh.

Chấm công sản phẩm
ASOFT-HRM cung cấp chức năng chấm công sản phẩm theo từng công đoạn trong từng quy trình sản xuất sản phẩm với từng đơn giá và đơn vị tính khác nhau. Đây là tính năng tích hợp với phân hệ quản lý sản xuất nhằm xác định chi phí lương cho từng công đoạn sản xuất.

Khoản thu nhập
ASOFT-HRM cho phép người dùng định nghĩa các khoản thu nhập của nhân viên theo nhu cầu của doanh nghiệp như lương chính, tiền thưởng, tiền ăn trưa, phụ cấp xăng xe, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm. v.v.

Thuế thu nhập và các khoản giảm trừ lương
Ngoài việc tính toán các khoản thu nhập cho nhân viên, ASOFT-HRM còn cho phép người dùng thiết lập và tính các khoản giảm trừ lương như: thuế thu nhập cá nhân, BHXH, BHYT, KPCĐ, tạm ứng,…

Phương pháp tính lương
Mỗi khoản thu nhập của nhân viên có thể được tính theo những phương pháp khác nhau và người dùng có thể tự lập công thức cho từng khoản này. Về căn bản, các phương pháp tính lương hỗ trợ cho việc tính lương thời gian, lương sản phẩm.
 

Phương pháp tính lương - phần mềm erp - phan mem erp
Màn hình thiết lập phương pháp tính lương
 
Hệ thống báo cáo
 
ASOFT-HRM tập hợp một hệ thống báo biểu phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình doanh nghiệp với nhiều phương pháp quản trị  nhân sự-chấm công-tính lương khác nhau như: Danh sách nhân viên, Danh sách nhân viên nghỉ việc, Danh sách nhân viên tạm nghỉ việc, Danh sách nâng lương, Danh sách tai nạn lao động, Hợp đồng lao động, Sơ yếu lý lịch, thông tin về gia đình, quá trình công tác, quá trình lương…, Danh sách đăng ký sử dụng lao động, Danh sách đăng ký lao động giảm, Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng lao động, Danh sách nhân viên gia hạn hợp đồng, Danh sách nhân viên đến hạn ký hợp đồng, Danh sách nhân viên hết hạn thử việc, Danh sách nhân viên chưa có sổ lao động, Danh sách nhân viên chưa có sổ BHXH, Danh sách nhân viên chưa có sổ BHYT, Báo cáo tình hình tăng giảm lao động, Báo cáo BHXH, Báo cáo công đoàn, Tờ khai Thuế TNCN, Báo cáo chấm công, Báo cáo lương, ...
 
Ngoài ra ASOFT-HRM còn cung cấp các tiện ích cho phép chiết lọc dữ liệu linh hoạt theo nhiều trường khác nhau để in hoặc kết xuất ra Excel, PDF,...
 
10. ASOFT-CS : PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỊCH VỤ BẢO HÀNH-BẢO TRÌ
 
Phân hệ Quản lý khách hàng ASOFT- CS là một phân hệ mở rộng thuộc hệ thống ASOFT-ERP, nội dung nghiệp vụ chuyên sâu của phần này nhằm tập trung quản lý, theo dõi và xử lý các dịch vụ như bảo hành, bảo trì, hồ sơ theo dõi chăm sóc khách hàng,… 
 
Dịch vụ khách hàng - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ
 
Khai báo dịch vụ & lỗi
Phần mềm được xây dựng hoàn toàn mở, người dùng có thể tự định nghĩa và khai báo các loại dịch vụ, các cấp độ dịch vụ phù hợp với đặc thù yêu cầu của doanh nghiệp mình.
Tuỳ vào mức độ quản trị và đặc điểm của sản phẩm cần chăm sóc, người dùng phải khai báo các loại lỗi, mức độ lỗi, tình trạng và mật độ phát sinh lỗi. Đây là cơ sở để chúng ta quản lý lỗi và có phương án để cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng.

Lập hồ sơ quản lý
Khi một sản phẩm được cung cấp cho khách hàng, chúng ta phải tiến hành lập hồ sơ để theo dõi, hệ thống cho phép người dùng cập nhật chi tiết các thông số, các thiết bị đi kèm, ngày tháng bảo hành, bảo trì, công việc thực hiện,.. Màn hình lập hồ sơ quản lý dịch vụ khách hàng:

Cập nhật nội dung dịch vụ
Hệ thống cho phép người dùng ghi nhận các yêu cầu của dịch vụ từ phía khách hàng, từ đó sẽ đưa ra loại dịch vụ và cấp độ cần cung cấp cho khách hang.
Khi chuyên viên chăm sóc khách hàng thực hiện dịch vụ, phần mềm cho phép ghi nhận một cách chi tiết các hiện tượng (lỗi) của sản phẩm hàng hoá, phương án khắc phục lỗi. Hệ thống cung cấp thư viện lỗi và phương án khắc phục giúp chúng ta nhanh chóng trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Phân tích thống kê dịch vụ
ASOFT-CS cung cấp cho người dùng một công cụ phân tích và thống kê các phiếu đánh giá của khách hàng, loại dịch vụ, cấp độ, lỗi, phương án giải quyết,… Đây là cơ sở tin cậy nhất để cải thiện dịch vụ khách hàng.
 
11. ASOFT-CRM : PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Hệ  thống cung cấp cơ chế  cho phép  quản lý xuyên suốt từ  hoạt động Marketing,  hoạt động kinh doanh tư vấn bán hàng, thực hiện hợp đồng và chăm sóc khách hàng. Với việc triển khai áp dụng giải pháp  ASOFT-CRM, mọi hoạt động quản lý, tương tác  với khách hàng luôn  trong tầm tay của bạn. Hệ thống chạy trên nền web, giúp bạn có thể sử dụng ở bất kỳ nơi đâu có internet. 
 
Quản lý quan hệ khách hàng - phần mềm erp - phan mem erp

Màn hình chính của phân hệ

Giải pháp  ASOFT-CRM  được áp dụng một cách linh hoạt, mềm dẻo, đồng nhất dữ  liệu giữa các bộ phận và chức năng với nhau. 
Dữ  liệu được tổ  chức một cách khoa học, cho phép tổng hợp, phân tích dữ  liệu, cung cấp các báo cáo trợ giúp nhà quản lý kiểm soát được hoạt động trong doanh nghiệp và ra quyết định quản trị một cách chính xác, khách quan..
- Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động Marketing, kế hoạch và phương án thực hiện hoạt động Marketing tiếp theo.
- Đánh giá và kiểm soát được các hoạt động kinh doanh,  hiện thực hóa doanh số/doanh thu. Phân công, chia sẽ  các cơ hội và đầu mối  kinh doanh cho nhân viên kinh doanh một  cách hợp lý, kiểm soát được khối lượng công việc và tiến trình công việc của từng nhân viên
- Điều phối và kiểm soát các hoạt động  tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ  của doanh nghiệp đến khách hàng từ  đội ngũ nhân viên kinh doanh. Các nội dung làm việc được ghi nhận vào hệ  thống (Hệ  thống là cuốn sổ  tay  và  là người nhắc lịch    làm việc của nhân viên) và được báo cáo đến nhà quản trị, dữ  kiện của toàn bộ  quá trình tiếp cận khách hàng sẽ được ghi nhận và là cơ sở cho việc phân tích đánh giá cho các bước tiếp theo
- Khi một cơ hội kinh doanh được thương lượng thành công, một dự  án được thành lập và tiến hành thực hiện. Hệ  thống cho phép chuyển tiếp một cơ hội kinh doanh thành một dự  án thực thi, phân công công việc cho thành viên trong dự án, cập nhật báo cáo tiến độ thực hiện dự án.
- Hệ  thống cung cấp công cụ  cho phép  đội ngũ dự  án quản lý công việc chính xác, cập nhật và báo cáo tiến độ lên cấp trên kịp thời. Hệ thống cung cấp báo cáo tổng hợp cho phép  nhà quản lý nắm bắt tình hình các dự  án một cách đầy  đủ, có góc nhìn tương quan giữa các dự án, điều này cho phép xem xét các quyết định điều phối hợp lý
- Hỗ  trợ  chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đã và đang sử  dụng dịch vụ, với hình thức gởi mails, nhắn SMS,  hoặc cho phép lọc danh sách khách hàng theo nhiều tiêu chí khác nhau  cung cấp dữ  liệu đầu vào cho bộ  phận Chăm sóc khách hàng thực hiện các chiến lược đặc trưng của mình.
 
12. ASOFT-BI: PHÂN HỆ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
 
Phân hệ được thiết kế phục vụ cho các lãnh đạo doanh nghiệp, ASOFT-BI cung cấp các báo cáo tổng hợp về tình hình sức khỏe doanh nghiệp, đồng thời cho phép thể hiện nội dung dưới nhiều dạng như biểu đổ phân tích, số liệu bảng biểu, giúp các lãnh đạo doanh nghiệp theo giỏi thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian thực, nhằm ra quyết định điều hành kịp thời.
 
ASOFT-BI chạy trên nền web, cho phép truy cập từ bất kỳ nơi nào có internet. Bên cạnh đó hệ thống được thiết kế tương thích tốt với các thiết bị di động như máy tính bảng, smartphone giúp cho việc nắm bắt thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.
 
Business Intelligent - ASOFT-BI
 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 
Với quy trình phát triển chuyên nghiệp, khoa học, được kiểm soát chặt chẽ, đội ngũ phân tích, lập trình và tư vấn triển khai có trình độ chuyên môn cao, ASOFT-ERP không ngừng làm thỏa mãn khách hàng bằng những điểm vượt trội:
 
1. GIAO DIỆN ĐẸP, DỄ SỬ DỤNG, NHẬP LIỆU NHANH
Các màn hình được trình bày một cách khoa học, từ ngữ sử dụng đơn giản và cô đọng, màu sắc hài hòa bắt mắt,  được  thiết  kế  phù  hợp  với  các  biểu mẫu chứng từ thực tế. Việc thao tác nhập liệu hết sức đơn giản, các phím tắt giúp người dùng nhanh chóng truy xuất đến các màn hình nhập liệu.
 
2. PHÂN  QUYỀN  CHỨC  NĂNG  VÀ  PHÂN  DỮ LIỆU
ASOFT-ERP có  tính  năng  phân  quyền  cao. Việc  phân quyền  được  chi  tiết  đến  từng  nhóm  người  dùng, người dùng và chức năng nghiệp vụ. Các chức năng Xem, Thêm, Sửa, Xóa, In được thiết kế độc lập làm cho Khách  hàng  linh  hoạt  hơn  trong  việc  tổ  chức nhiều người dùng và kiểm soát dữ liệu.
Ngoài ra, ASOFT-ERP  còn có chức năng Phân quyền dữ liệu. Mỗi một kỳ kế toán được khóa lại. Mỗi một kho hàng,  tài khoản được phân quyền  cho phép hay  từ chối tác nghiệp trên từng nhóm hoặc từng người sử dụng.
 
3. TÍNH ỔN ĐỊNH CAO, DỮ LIỆU AN TOÀN
Đặc điểm nổi bật nhất của ASOFT-ERP là Tính ổn định.Người dùng hoàn toàn yên tâm về dữ liệu của mình. Việc Thêm, Sửa, Xóa được quản lý chặt chẽ. Các số liệu đã nhập được kết sổ kế toán theo đúng quy trình hạch toán.
Cơ sở dữ liệu ASOFT-ERP được xây dựng, tối ưu hóa và khai  thác  triệt  để  điểm mạnh  trên  công  nghệ  của Microsoft SQL  Server DataBase Management  System. Cho phép lưu dữ  liệu lớn hàng TeraByte (1 TeraByte =1024 GB), do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm với dữ liệu lớn của mình. Dữ liệu tuyệt đối an toàn nhờ sự sao lưu dự phòng của công nghệ tiên tiến này.
 
4. TÍNH NĂNG MỞ VÀ MỀM DẺO
ASOFT-ERP cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng có thể tùy biến chương trình phù hợp với phương thức hoạt động của mình. Người dùng có thể quy định chi tiết hệ thống tài khoản, các loại nguyên tệ, loại chứng từ,  kiểu  định  dạng  số  (phần  nguyên  và  phần  thập phân). Hơn  nữa,  người  dùng  có  thể  tự mình điều chỉnh hoặc thiết lập mới các báo cáo cho riêng doanh nghiệp của mình.
 
5. HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ
ASOFT-ERP  hỗ  trợ  hoàn  toàn các ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Việt. Người dùng có  thể sử dụng  tất cả các giao diện, in các báo cáo và theo tác với dữ liệu theo ngôn ngữ mình muốn.
 
Phần mềm tiếng Hoa, Phần mềm Tiếng Nhật
 
6. TÍNH KẾ THỪA, THỐNG NHẤT VÀ LIÊN KẾT CAO
Để giúp người dùng xử lý nhanh, ASOFT-ERP  đã được xây dựng sẵn hệ thống những bút toán mẫu chuẩn tắc, nhằm hướng dẫn người dùng tự động thiết lập những dữ liệu tương tự. 
Các bộ phận được sử dụng chung bộ mã Mặt hàng, mã Khách hàng, mã Nhà cung cấp, mã Nhân viên… hệ thống các bộ mã này có tính liên kết với nhau. Đơn hàng được theo dõi xuyên suốt từ kinh doanh đến kế toán, sản xuất và các bộ phận khác…
 
7. ĐA NGƯỜI DÙNG
ASOFT-ERP được thiết kế, xây dựng nhằm tận dụng tối ưu hệ thống mạng máy tính. Với một máy  chủ  đủ mạnh, ASOFT-ERP không  hạn  chế  về  số  lượng người sử dụng (hỗ trợ hàng trăm người dùng cùng một lúc). Ngoài ra, ASOFT-ERP chạy tốt trên máy đơn (chỉ có một máy) mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
 
8. QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP
ASOFT-ERP luôn hướng tới việc phát triển các tính năng đặc biệt phục vụ tốt nhất cho công tác quản trị toàn diện doanh nghiệp của quý khách hàng, từ quản lý quan hệ khách hàng, đến quản lý đơn hàng bán, đơn hàng mua, quản lý sản xuất, kế toán, tài chính, thuế, quản trị nhân sự, tính lương,…
 
9. NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU
Ngoài các nghiệp vụ quản trị thông thường, ASOFT-ERP đặc biệt chuyên xử lý các nghiệp vụ kế toán, tài chính phức tạp như: Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, Phân bổ các khoản chi phí trả trước, Doanh thu nhận trước, Tính giá xuất kho, Phân bổ chi phí tính giá thành theo công đoạn,… được phân tích, thiết kế khoa học, chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất công tác hạch toán kế toán của khách hàng.
 
10. BÁO BIỂU PHONG PHÚ, ĐA DẠNG
ASOFT-ERP cung cấp hệ thống các báo cáo rất phong phú, đa dạng. Ngoài các báo cáo chuẩn theo quy định của Nhà nước, ASOFT-ERP  luôn hướng tới các báo cáo quản trị toàn diện nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp.
Đặc biệt, với ASOFT-ERP người dùng có thể in các báo cáo tổng hợp nhiều năm, nhiều đơn vị mà không cần in riêng từng năm, từng đơn vị. Tất cả các báo cáo đều có thể lọc theo nhiều tiêu thức khác nhau. Từ đó làm cho các báo cáo trở nên cực kỳ sinh động, dễ hiểu và dễ so sánh.
ASOFT-ERP là bộ giải pháp gồm dịch vụ khảo sát, tư vấn và hệ thống phần mềm, do đó việc báo giá sẽ dựa trên các tiêu chí sau:

1. Nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp:
-  Số phân hệ nghiệp vụ ứng dụng.
-  Có yêu cầu đặc thù cần viết riêng hay không.

2. Ngành nghề và quy mô doanh nghiệp:
-  Ngành nghề kinh doanh chính.
-  Số chi nhánh triển khai, vị trí địa lý các chi nhánh.
-  Số lượng người sử dụng phần mềm, trình độ nhân sự.

3.  Yêu cầu về tư vấn giải pháp:

Dựa trên việc khảo sát các thông tin trên, chúng tôi sẽ đề xuất phương án chi phí hợp lý và cạnh tranh nhất.

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

ASOFT-ERP 9.0: ra đời 06/2016, công nghệ Microsoft FW 4.5, SQL Server 2014, hoạt động trên môi trường Cloud và hỗ trợ thiết bị Smartphone.

ASOFT-ERP.NET 8.1:  ra đời tháng 04/2015, công nghệ Microsoft FW 3.5, SQL Server 2012, hỗ trợ hoạt động online nhiều chi nhanh, báo cáo online linh hoạt.

ASOFT-ERP.NET 8.0:  ra đời tháng 12/2010, công nghệ Microsoft FW 2.0, SQL Server 2008.

ASOFT-ERP 7.1: ra đời tháng 12/2009,  tương thích Windows 7,  Office 2007.

ASOFT-ERP 7.0: ra đời tháng 10/2008, tương thích Vista,  Microsoft SQL Server 2005.

ASOFT-ERP 5.0: ra đời tháng 10/2007.

ASOFT-ERP 4.0: ra đời tháng 10/2006.

ASOFT-ERP 3.0: ra đời tháng 10/2005.

ASOFT-ERP 2.0: ra đời tháng 10/2004.

ASOFT-ERP 1.0: ra đời tháng 09/2003.