Thông tư nổi bật có hiệu lực đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Ngày đăng 30-01-2018
Tết đến xuân sang, lộc vô cửa trước, tài vô cửa sau. Nhà nhà người người háo hức, rộn ràng chờ đợi tới kì nghỉ tết đang đến gần. Để cả nhà mình có một cái tết trọn vẹn không cần lo nghĩ nhiều tới thông tư nghị định mới ban hành, Ban biên tập Nhà ASOFT đã tổng hợp sẵn sàng rồi đây ạ

 
1. Cục Thuế TP HCM ra thông báo các doanh nghiệp lưu ý về các qui định thuế mới 

Về thuế giá trị gia tăng, Cục Thuế lưu ý các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến điều kiện được hoàn thuế mới cùng cách để làm sao được áp dụng thuế suất 0%.
 
Trước 1/2/2018, Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Nhưng với quy định mới, doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan, xuất khẩu ra nước ngoài; nếu hàng hóa xuất khẩu này thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.
 
Bên cạnh đó, các công ty sản xuất cũng nên tìm hiểu kỹ những sửa đổi, bổ sung các trường hợp áp dụng thuế suất 0% đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản.
 
Trước đây, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trở lên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 
Còn từ 1/2/2018, quy định được hưởng thuế giá trị gia tăng 0% đã linh hoạt hơn. Ví dụ: Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.
 
Ngoài ra, Cục thuế còn đặc biệt nhấn mạnh về một vài thay đổi trong thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 
Theo đó, khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN có sự thay đổi sau:
 
- Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người (quy định hiện hành là 01 triệu đồng) để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;
 
- Phần vượt mức quy định về BHXH, BHYT để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội, quỹ BHYT và quỹ BHTN cho người lao động.
 
2. 06 trường hợp cần trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế
 
Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP quy định ngoài những trường hợp bắt buộc theo Điều 206 BLTTHS 2015 thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể trưng cầu giám định trong vụ án kinh tế những trường hợp cần thiết như:
 
- Xác định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của tài sản, hàng hóa, hàng giả, hàng thật, hàng cấm;
 
- Truy nguyên về tài liệu, đồ vật, chữ ký, chữ viết, con dấu, dấu vết, dữ liệu điện tử;
 
- Xác định tính chính xác của các dụng cụ cân, đo, đong, đếm và các máy móc, thiết bị khác;
 
- Xác định hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư;
 
- Gặp khó khăn khi xác định mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư gây ra;
 
- Xác định hành vi vi phạm về thuế, tài chính,…và các lĩnh vực khác xét thấy cần thiết phải thực hiện giám định.
 
Việc trưng cầu giám định trong những trường hợp trên chỉ thực hiện khi chưa có đủ chứng cứ để chứng minh hành vi,
 tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.
 
3. Xác định dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị
 
Thông tư 12/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành.
 
Theo đó, việc xác định dự toán chi phí tư vấn đối với các công việc đầu tư phát triển đô thị như: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí quản lý … được hướng dẫn như sau:
 
- Chi phí nhân công trực tiếp (Ccg): xác định theo số lượng nhân công trực tiếp, thời gian làm việc của chuyên gia (số lượng tháng - người, ngày - người hoặc giờ - người) và tiền lương của nhân công trực tiếp.
 
- Chi phí quản lý (Cql): xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chuyên gia.
 
- Chi phí khác (Ck): xác định theo dự kiến nhu cầu cần thực hiện của từng loại công việc tư vấn.
 
- Thu nhập chịu thuế tính trước (TN): xác định bằng 6% của (Chi phí nhân công trực tiếp + Chi phí quản lý).
 
- Thuế giá trị gia tăng (VAT): xác định theo quy định hiện hành.
 
- Chi phí dự phòng (Cdp): xác định tối đa không quá 10% so với toàn bộ các khoản chi phí nói trên.
 
Thông tư 12/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

 
THEO TVPL