Thông tin nổi bật về lịch nghỉ Tết, tăng lương năm 2017

Ngày đăng 26-10-2016
Lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu và tăng lương cơ sở năm 2017 là hai thông tin nổi bật nhất tuần qua

1. Hai phương án về nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017
 
Bộ LĐTB&XH đã trình lên Chính phủ xem xét và quyết định Lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu 2017 với 02 phương án như sau:
 
- Phương án 1: Nghỉ từ ngày 26/01 đến hết ngày 01/2/2017 (tức nghỉ từ ngày 29 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu); tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi.
 
- Phương án 2: Nghỉ từ ngày 27/01 đến hết ngày 05/02/2017 (tức nghỉ từ ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu); tổng cộng có 10 ngày nghỉ (thay vào đó đi làm bù vào thứ bảy ngày 11/02/2017).
 
Đồng thời, Bộ cũng trình các phương án nghỉ Lễ, Tết khác trong năm 2017, đó là: Tết Dương lịch 2017, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 01/5, Quốc Khánh 02/9.
 
2. Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng
 
Trong phiên họp vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số ý kiến đề xuất tăng 7% lương cơ sở (từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng).
 
Qua đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nguồn để thực hiện đề án cải cách tiền lương cơ sở trong năm 2017.
 
Đồng thời, trong tuần qua (từ ngày 17 đến 22/10/2016) còn có một số văn bản quan trọng khác, như là:
 
3. Hướng dẫn bàn giao sổ BHXH cho người lao động
 
Theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện như sau:
 
- Cơ quan BHXH chỉ thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH và cơ sở dữ liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị bàn giao trực tiếp cho NLĐ.
 
- Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 1443/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/10/1995 thì cấp lại (tờ bìa và toàn bộ tờ rơi); in tờ rời sổ BHXH liên tục đến ngày 31 tháng 12 của năm trước thời điểm rà soát sổ.
 
- Đối với sổ BHXH đã cấp theo Quyết định 3339/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/5/2008, Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày ngày 20/12/2011 và Quyết định 1035/QĐ-BLĐTBXH ngày 01/10/2015 thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế.
 
- Cơ quan BHXH bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027).
 
4. Hướng dẫn hoạt động thanh tra công tác coi thi
 
5. Chính sách hỗ trợ tài chính doanh nghiệp an ninh, quốc phòng
 
6. Nguyên tắc phân cấp, phân vùng rủi ro ô nhiễm biển và hải đảo
 
7. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
 
8. Điều kiện chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài tại bệnh viện
 
9. 12 khoản phí chuyển sang cơ chế thị trường NN không định giá
 
10. Điều kiện dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước

Theo TVPL