Sửa đổi 09 tờ khai, biểu mẫu về thủ tục BHXH

Ngày đăng 11-12-2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 
STT Tờ khai/biểu mẫu Nội dung sửa đổi VB ban hành tờ khai/biểu mẫu
01 Mẫu số 05-HSB: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người bị tai nạn lao động/bệnh nghê nghiệp. Quyết định
636/QĐ-BHXH
02 Mẫu số 12-HSB: Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng chế độ hưu trí. Quyết định
636/QĐ-BHXH
03 Mẫu số 13-HSB: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh. Quyết định
636/QĐ-BHXH
04 Mẫu số 14-HSB: Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần/Lương hưu/Trợ cấp một lần để đi nước ngoài định cư/Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH/Hưởng lại lương hưu/trợ cấp BHXH/Nhận lương hưu/trợ cấp BHXH của những tháng chưa nhận. Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân. Quyết định
636/QĐ-BHXH
05 Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh và số chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị. Quyết định
828/QĐ-BHXH
06 Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng Bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người hưởng. Quyết định
828/QĐ-BHXH
07 Mẫu số 01-QĐ613: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bỏ nơi cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị. Công văn
2834/BHXH-CSXH
08 Mẫu số 01-QĐ52: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị. Công văn
4281/BHXH-CSXH
09 Mẫu số 02-QĐ52: Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg Bỏ thông tin ngày, tháng, năm sinh; bỏ thông tin ngày, tháng, năm cấp chứng minh thư nhân dân; bổ sung số định danh cá nhân của người làm đơn đề nghị. Công văn
4281/BHXH-CSXH

THEO TVPL