Nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên, nếu chây ỳ sẽ cưỡng chế

Ngày đăng 07-03-2018
Tổng cục Thuế vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên cho các cục thuế và yêu cầu cơ quan thuế các cấp phải tiến hành thông báo, thực hiện cưỡng chế nếu doanh nghiệp cố tình chây ỳ.
Tổng cục Thuế cho biết, để giảm số nợ thuế xuống mức 5% tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN), bên cạnh việc giao chỉ tiêu thu nợ thuế chi tiết cho các Cục Thuế, Tổng cục Thuế đã thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 31/12/2017.
 
Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phân công, giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin nợ thuế để thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN cụ thể cho từng đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế, đến từng cán bộ lãnh đạo và từng công chức chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng doanh nghiệp.
 
Ông Đoàn Xuân Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, tính đến 31/1/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được khoảng 3.943 tỷ đồng tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018, đạt tỷ lệ 8,9% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 2.751 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 1.192 tỷ đồng.
 
Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, tổng số tiền thuế nợ của 63 Cục Thuế tính đến thời điểm 31/1/2018 là hơn 75.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là gần 28.000 tỷ đồng; khoản phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế là hơn 16.000 tỷ đồng; nợ không có khả năng thu (của người nộp thuế chết, mất tích…) là hơn 31.000 tỷ đồng.
 
Trước đó, như TBTCVN đã thông tin, mục tiêu của Tổng cục Thuế trong năm 2018 là tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế..., phấn đấu số tiền thuế nợ thuế giảm tuyệt đối so với năm 2017.
 
Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng cục thuế. Đồng thời yêu cầu các cục thuế phân bổ, giao tới từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, trưởng phòng nợ, các đồng chí chi cục trưởng, đội trưởng, từng cán bộ để thu hồi kịp thời số tiền nợ đọng thuế vào NSNN và không để phát sinh nợ mới.
 
Bên cạnh đó, năm 2018 Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Thực hiện điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ, quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp theo tính chất của từng khoản nợ; xây dựng cơ sở dữ liệu về cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế.
THEO BTC