Hải quan cung cấp 170 thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 13-04-2018
Đến nay đã có 170/180 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được ngành Hải quan cung cấp qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Ngày 10/4, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Trưởng phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan (Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan) Đặng Nam Phong cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay có 44 thủ tục hành chính được đưa lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

2 thủ tục mới (theo Quyết định 26/QĐ/BTC của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan) được đưa lên cuối tháng 3 vừa qua là: Thủ tục đăng ký tham gia chương trình miễn thuế; Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm hàng 98.49. Các thủ tục hành chính này thuộc thẩm quyền giải quyết của cục hải quan hoặc chi cục hải quan.

“Với 170 thủ tục hành chính được đưa lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3 và mức độ 4), ngành Hải quan đã cung cấp toàn bộ thủ tục hành chính được giao dịch thường xuyên giữa doanh nghiệp, người dân với cơ quan Hải quan”- ông Đặng Nam Phong cho biết.

Về lý do 10 thủ tục còn lại chưa được đưa lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đại diện Phòng Quản lý Cổng thông tin điện tử hải quan cho hay, sở dĩ các thủ tục này chưa có kế hoạch đưa lên Hệ thống bởi việc triển khai trên môi trường điện tử sẽ không mang lại hiệu quả.

Ví dụ thủ tục “xét miễn thuế đối với trường hợp hàng nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng; thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương chỉ được xét miễn thuế nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được”- đây là thủ tục do Bộ Quốc phòng trực tiếp chuyển hồ sơ tới Tổng cục Hải quan, trong đó có các thành phần hồ sơ ở chế độ “Mật”.

Hay thủ tục “hải quan đối với mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới”, đối tượng làm thủ tục là các cá nhân cư dân biên giới, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến để các cá nhân là cư dân biên giới lên mạng nộp hồ sơ trực tuyến là không hiệu quả…

THEO TVPL