Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 06/2017

Ngày đăng 29-05-2017
Tháng 06 này, có rất nhiều thông tư nghị định, chính sách mới ban hành có hiệu lực. Về thuế, phí : TT 31/2017- rút ngắn thời gian hoàn thuế GTGT; phí thẩm định, cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, phí thẩm định phương án cải tạo môi trường. Về lao động, tiền lương: Giảm mức đóng BHXH, Chế độ tiền công đối với người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng. Và các chính sách đầu tư, thương mại quan trọng khác...

1. Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 
Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 02/6/2017) sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.
 
Theo đó, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc (quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được:
 
- Lệnh hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước; hoặc
 
- Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ Khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.
 
2. Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
 
Thông tư 34/2017/TT-BTC quy định cụ thể mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, gồm có:
 
- Mức phí đối với hồ sơ do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thẩm định.
 
- Mức phí đối với hồ sơ do Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định.
 
Xem chi tiết tại Điều 3 của Thông tư 34/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày từ ngày 08/6/2017).
 
3. Đã có biểu phí thẩm định phương án cải tạo môi trường 2017
 
Thông tư 35/2017/TT-BTC ấn định biểu mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 19/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/6/2017.
 
Theo đó, các dự án có phương án cải tạo, phục hồi và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng một cơ quan phê duyệt (trường hợp I) phải chịu mức phí cao gấp khoảng 1,5 lần so với cùng một cơ quan (trường hợp II). Đơn cử như sau:
 
- Các dự án có tổng vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống thì mức phí thẩm định là 6 triệu đồng (trường hợp I), 4 triệu đồng (trường hợp 2).
 
- Các dự án có tổng vốn đầu tư trên 7.000 tỷ đồng thì mức phí thẩm định là 61 triệu đồng (trường hợp I), 40,7 triệu đồng (trường hợp 2).
 
4. Giảm mức đóng BHXH cho người sử dụng lao động
 
Từ ngày 01/6/2017, Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực.
 
Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:
 
- 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.
 
- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014.
 
(Mức đóng hiện nay là 1.0 % trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động hoặc trên mức lương cơ sở).
Xem thêm các trường hợp khác tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư 35.
 
5. Chế độ tiền công đối với người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng
 
Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định người lao động đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công (làm việc theo hình thức cộng đồng) được thỏa thuận tiền công nhưng phải đảm bảo:
 
- Không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm đủ 8 giờ/ngày và 26 ngày/tháng.
 
- Trường hợp người lao động làm không đủ 8 giờ/ngày hoặc 26 ngày/tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ.
 
- Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo giờ nhưng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng chia 26 ngày và chia 8 giờ.
 
6. Hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói đơn giản
 
Liên quan đến nội dung này, ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định 89/2006/NĐ-CP .
 
Theo đó, Nghị định 43 đề cập hàng hóa đóng gói đơn giản là hàng hóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thể mở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó.
 
Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân phải công khai thông tin sau:
 
- Tên hàng hóa.
 
- Hạn sử dụng.
 
7.  Luật trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực
 
 Luật trẻ em 2016 cũng bắt đầu có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/6/2017 với những điểm mới nổi bật như:
 
- Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
 
- Chính phủ thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia thường trực để tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và quy định quy trình xử lý những thông tin này.
 
- Gia đình, nhà trường và người chăm sóc trẻ em phải có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.
- Cảnh báo an toàn (nếu có).
 
- Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa.
 
- Hướng dẫn sử dụng.
Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/6/2017) cũng quy định người lao động được thỏa thuận thời gian làm việc như sau:
 
- Không quá 8 giờ/ngày.
 
- Trường hợp làm thêm thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày.
 
- Người lao động được nghỉ ít nhất 1 ngày/tuần hoặc trung bình 4 ngày/tháng đối với trường hợp  chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần.
 
THEO TVPL