Chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 6/2017

Ngày đăng 20-06-2017
Xin gửi đến quý doanh nghiệp một số chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ ngày 21 – 30/6/2017

 
1. Quy định 12 loại giấy tờ về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 
Ngày 08/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
 
Kể từ Luật Xây dựng năm 2003 đến Luật Xây dựng năm 2014, đây là Nghị định đầu tiên quy định chi tiết các loại giấy tờ về đất đai nào là hợp lệ khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.
 
Việc này có ý nghĩa rất to lớn, vì giúp hạn chế các bất cập khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng mà nguyên nhân xuất phát từ hoạt động quản lý đất đai qua các thời kỳ.
 
Xem chi tiết các loại giấy tờ tại Điều 3 của Nghị định 53/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 25/6/2017).

 
2. Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh
 
Thông tư 21/2017/TT-BYT đã bổ sung vào Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh của 25 chuyên khoa, chuyên ngành bao gồm:
 
- Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Nội khoa, Nhi khoa, Lao (ngoại lao);
 
- Da liễu, Tâm thần, Nội tiết, Y học cổ truyền, Ngoại khoa, Bỏng, Ung bướu, Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng;
 
- Điện Quang, Y học hạt nhân, Nội soi chẩn đoán can thiệp, Huyết học - Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh - Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh và tế bào học, Vi phẫu, Phẫu thuật nội soi, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
 
Xem chi tiết tại Thông tư 21/2017/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

 
3. Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về giảm nghèo bền vững
 
Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016.
 
Theo đó, Chương trình 135 đã được phê duyệt bao gồm 03 tiểu dự án, Thông tư này hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án 1 và 3; đó là:
 
- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;
 
- Tiểu dự án 3: Thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn.
 
Thông tư 01/2017/TT-UBDT sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

 
4. 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện thủy nội địa
 
Ngày 24/11/2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 36/2016/TT-BGTVT công bố nội dung 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện thủy nội địa; đó là:
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2015/BGTVT về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ;
 
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa, mã số đăng ký: Sửa đổi 1:2015 QCVN 72: 2013/BGTVT.
 
Xem chi tiết nội dung Quy chuẩn tại Thông tư 36/2016/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực từ ngày 28/6/2017.


Theo TVPL