Chính sách kế toán, ngân hàng có hiệu lực từ ngày 28/11/2016

Ngày đăng 30-11-2016
Sau đây là những chính sách mới nổi bật liên quan đến kế toán, ngân hàng, giáo dục… ASOFT tổng hợp nhằm hỗ trợ khách hàng có cái nhìn tổng quan, thông tin chi tiết hỗ trợ công việc. các chính sách mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/11/2016:

1. Bổ sung chỉ tiêu phân loại tài sản cố định hữu hình
 
Bên cạnh việc các doanh nghiệp không được trích khấu hao với phần diện tích (tài sản) để bán, để cho thuê đối với tài sản là nhà hỗn hợp thì Thông tư 147/2016/TT-BTC cũng quy định:
 
Bổ sung thêm 01 phân loại tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình nữa, thay vì 06 phân loại như Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định hiện nay. Cụ thể:
 
- Các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng phân vào loại 6;
 
- Các loại TSCĐ khác (là toàn bộ các TSCĐ khác chưa liệt kê vào 06 loại kia) sẽ phân vào loại 7.
 
Như vậy, các doanh nghiệp sẽ cần rà soát, phân loại lại các TSCĐ của mình theo nội dung này.
 
Đồng thời, các TSCĐ loại 6 theo quy định mới này sẽ không phải trích khấu hao mà chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.
 
2. Bỏ quy định phải đăng ký mẫu thẻ với NHNN
 
Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán được ban hành ngày 14/10/2016. Theo đó:
 
- Các tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) sẽ không phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu thẻ với Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 19/2016/TT-NHNN nữa.
 
Thay vào đó, trước khi phát hành loại thẻ mới hoặc thay đổi mẫu thẻ đã phát hành, TCPHT chỉ cần gửi thông báo về mẫu thẻ phát hành cho Ngân hàng Nhà nước theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 30.
 
Như vậy, thay vì phải chờ Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận việc đăng ký mẫu thẻ thì các TCPHT sẽ chủ động hơn trong việc phát hành thẻ của mình.
 
- Các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán tối thiểu phải có tổng đài điện thoại (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần) để tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại của khách hàng.
 
3. Quy định chi tiết hoạt động thanh tra các kỳ thi
 
Ngày 13/10/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. Theo đó:
 
- Thông tư quy định chi tiết các nội dung thanh tra các kỳ thi; từ công tác chuẩn bị, coi thi, chấm bài; xét tuyển, xét tốt nghiệp đến việc tổ chức thực hiện và đánh giá luận văn, luận án.
 
- Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà các đối tượng được thanh tra, các đối tượng có liên quan sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; khi có các hành vi:
 
+ Không cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.
 
+ Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.
 
+ Đưa hối lộ; Vu cáo, vu khống đối với người làm nhiệm vụ thanh tra.
 
+ Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.
 
Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT thay thế Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT .
 
4. Thông tư 29/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.
 
5. Thông tư 01/2016/TT-UBDT quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.
 
THEO TVPL