Áp dụng mức lương mới trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT

Ngày đăng 02-06-2017
Ngày 29/5/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2039/BHXH-CSYT về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

 
Để thống nhất từ ngày 01/7/2017 (kể cả trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2017), thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:
 
- 15% mức lương cơ sở tương đương với 195.000 đồng;
 
- 45 tháng lương cơ sở tương đương với 58.500.000 đồng;
 
- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 7.800.000 đồng.
 

Theo TVPL