Tài chính - Kế toán

Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Gỡ bỏ quy định về tài khoản ngân hàng phải đăng ký với cơ quan thuế đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Ngày 28/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2016

Đầu tháng 11 có nhiều chính sách mới có hiệu lực như : tham gia bảo hiểm xã hội, hoạt động ngân hàng, Về một ...

Thông tin nổi bật về lịch nghỉ Tết, tăng lương năm 2017

Lịch nghỉ Tết Âm lịch Đinh Dậu và tăng lương cơ sở năm 2017 là hai thông tin nổi bật nhất tuần qua

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 17-21/10

Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung; hỗ trợ 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ; 19 ...

Nâng cấp ứng dụng kê khai thuế phiên bản HTKK 3.4.0

Ngày 24/9/2016, Tổng cục Thuế có Thông báo về nâng cấp ứng dụng HTKK 3.4.0, iHTKK 3.3.0, iTaxViewer 1.2.0 nhằm đáp ...

Điểm tin văn bản nổi bật về bảo hiểm, giáo dục, thuế

Trong tuần qua (từ ngày 26/9 - 01/10/2016), ASOFT cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về bảo hiểm xã ...

Các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Ngày 16/09/2016, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4238/TCT-CS về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư ...