Tổng hợp điểm mới 05 Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/02/2017

Ngày đăng 03-02-2017
ASOFT điểm qua một số nội dung mới của các Nghị định bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017

1. Vốn điều lệ để kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài
 
Theo Nghị định 175/2016/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 200 tỷ đồng mới được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài.
 
Đồng thời quy định cụ thể về việc quảng cáo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Nội dung quảng cáo bao gồm:
 
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
 
- Tên trò chơi điện tử có thưởng.
 
- Vị trí điểm kinh doanh.
 
-  Đối tượng được phép chơi.
 
2. Chính sách thuế với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế
 
Chính sách thuế đối với hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế được thực hiện theo Nghị định 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016. Cụ thể như sau:
 
- Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT).
 
- Hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được hưởng các chính sách thuế như đối với hàng hóa tạm xuất.
 
- Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 
3. Bỏ quy định hoàn thuế GTGT với tàu khai thác hải sản công suất máy chính từ 400CV trở lên
 
Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.
 
Theo đó, bãi bỏ quy định “Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế GTGT của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên”.
 
Đồng thời quy định cụ thể cách thức xử lý đối với các trường hợp ký hợp đồng đóng mới, bàn giao tàu… trước ngày 01/01/2015 tại Điều 2 của Nghị định này.
 
4. Thay đổi nội dung thanh tra ngành du lịch
 
Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
 
Theo đó, nội dung thanh tra ngành du lịch được quy định riêng, cụ thể là thanh tra những vấn đề sau:
 
- Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế, kinh doanh đại lý lữ hành.
 
- Việc chấp hành pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch.
 
- Việc chấp hành pháp luật về hướng dẫn du lịch.
 
- Việc chấp hành pháp luật khác liên quan đến hoạt động du lịch.
 
Ngoài ra nội dung thanh tra các ngành như Thể dục, thể thao; Văn hóa – Gia đình cũng được quy định riêng và cụ thể hơn.
 
5. Hạn mức khoán rừng trong Công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước
 
Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước được ban hành ngày 27/12/2016.
 
Theo đó, hạn mức khoán rừng, vườn cây, mặt nước để thực hiện công việc trong hoạt động quản lý bảo vệ, sử dụng, sản xuất kinh doanh giữa bên khoán và bên nhận khoán được quy định cụ thể như sau:
 
- Đối với khoán công việc, dịch vụ hạn mức khoán do bên khoán và bên nhận khoán thỏa thuận.
 
- Trường hợp khoán ổn định theo chu kỳ sản xuất kinh doanh, bên khoán căn cứ vào quy mô diện tích khoán và nhu cầu của bên nhận khoán để thỏa thuận và xác định hạn mức khoán phù hợp, trong đó:
 
+ Hạn mức khoán cho cá nhân theo thỏa thuận, nhưng không quá 15 héc ta.
 
+ Hạn mức khoán cho hộ gia đình theo thỏa thuận, nhưng không quá 30 héc ta.
 
+ Hạn mức khoán cho cộng đồng dân cư thôn theo thỏa thuận, nhưng tổng diện tích khoán không vượt quá tổng diện tích bình quân mỗi hộ gia đình trong cộng đồng không quá 30 héc ta tại thời điểm hợp đồng khoán.

Theo TVPL