So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Ngày đăng 17-10-2016
Thông tư số 133/2016/TT-BTC ra đời, thay thế cho Quyết định 48/2006/BTC từ ngày 1/1/2017. Dưới đây là những điểm giống và khác nhau giữa hai thông tư

1. Giống nhau
 
Đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
+ Vốn điều lệ < 10 tỷ
 
+ Số lao động bình quân năm  < 300 người
 
2. Khác nhau
 
a. Về chứng từ và sổ kế toán:
 
Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48
 
b. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản
 
 
c. Hệ thống tài khoản
 
Thông tư 133/2016/TT-BTC
+ Chủ yếu chỉ quy định đến TK cấp 1. 
+ Không phân biệt tài khoản ngắn hạn, dài hạn
ví dụ: 
242: Chí phí trả trước

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC 
+ Quy định chi tiết đến TK cấp 2
+ Phân biệt tài khoản ngắn hạn, dài hạn ví dụ: 
142: chi phí trả trước ngắn hạn
 242: chi phí trả trước dài hạn
 
Theo  HKTT