Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (ASOFT-SME)

ASOFT-SME 2022 là sản phẩm phần mềm Kế toán - Tài chính và Nhân sự - Tính lương dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biết có phiên bản miễn phí dành cho Đào tạo và StartUp. Hãy gọi ngay 1900-6123 nhánh 2 để đăng ký sử dụng.

ASOFT-SME 2022 là sản phẩm phần mềm Kế toán - Tài chính và Nhân sự - Tính lương dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được chúng tôi đầu tư nghiên cứu và cải tiến liên tục từ năm 2003 đến nay. ASOFT-SME 2022 gồm nhiều phân hệ và tổ chức thành nhiều phiên bản khác nhau, đáp ứng nhu cầu đa dạng các loại hình kinh doanh hiện đại, đặc biệt là các doanh nghiệp mới mở, doanh nghiệp STARTUP. Tùy theo nhu cầu, mô hình kinh doanh và quy mô, doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình phiên bản phù hợp với chi phí tiết kiệm nhất. Doanh nghiệp lựa chọn ASOFT-SME 2022 sẽ sở hữu một công cụ mạnh giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tự động hóa công tác quản trị, là đòn bẩy giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất và phát triển bền vững.

Tổng quan asoft-sme
KHÁI QUÁT VỀ TÍNH NĂNG

Với mục tiêu cung cấp một công cụ giúp doanh nghiệp đơn giản hóa, tự động hóa công tác quản trị, phần mềm ASOFT-SME 2022 hội tủ các lợi ích sau:
    1. Tiết kiệm chi phí, với việc mua 1 lần dùng mãi mãi, không giới hạn về thời gian sử dụng và dung lượng lưu trữ, số người sử dụng.
    2. Tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực cho công tác kế toán, chấm công tính lương và quản trị nhân sự.
    3. Kiểm soát tốt nguồn lực về tài chính, nhân sự của doanh nghiệp.
    4. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp có cơ sở ra quyết định chính xác, kịp thời.
    5. An toàn và bảo mật về mặt giữ liệu kinh doanh của doanh nghiệp do được lưu trữ tập trung, phân quyền tiếp cận và sao lưu định kỳ.

ASOFT đã nghiên cứu từ yêu cầu thực tế và phát triển phần mềm ASOFT-SME 2022 theo hướng mềm dẻo, linh hoạt, tùy theo phiên bản sẽ có từ 10 đến hơn 25 nhóm nghiệp vụ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình và quy mô doanh nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó ASOFT-SME 2022 còn được thiết kế với màu sắc hài hòa, không gây cảm giác mệt mỏi khi tiếp xúc thường xuyên. Tổ chức các biểu tượng đơn giản thân thiện, hướng đến người sử dụng, không cần hiểu biết nhiều về máy tính, kế toán và nhân sự vẫn có thể sở hữu và tự làm chủ hoàn toàn hệ thống phần mềm.
 
Tổng quan phân hệ asoft-sme

1. QUẢN LÝ TIỀN

Quản lý vốn bằng tiền


Nghiệp vụ
-    Phiếu thu, phiếu chi.
-    Giấy báo có, giấy báo nợ.
-    Phiếu thu, phiếu chi 2 tỷ giá.
-    Giấy báo có, giấy báo nợ 2 tỷ giá.
 
Báo cáo
-    Bảng kê phiếu thu.
-    Bảng kê phiếu chi.
-    Sổ quỹ tiền mặt.
-    Sổ tiền gởi ngân hàng.
-    Sổ nhật ký thu tiền.
-    Sổ nhật ký chi tiền.

2. MUA HÀNG

Quản lý mua hàng


Nghiệp vụ
-    Hóa đơn mua hàng kiêm nhập kho.
-    Hóa đơn mua hàng nhập khẩu kiêm nhập kho
-    Trả lại hàng mua kiêm xuất kho.
-    Hóa đơn mua hàng dịch vụ.
-    Chi phí mua hàng.
 
Báo cáo
-    Phiếu mua hàng gộp chi phí.
-    Phiếu mua hàng nhập khẩu gộp chi phí.
-    Bảng kê phiếu mua hàng.
-    Bảng kê phiếu mua hàng nhập khẩu.
-    Bảng kê phiếu chi phí mua hàng.
-    Bảng kê phiếu mua dịch vụ.
-    Bảng kê phiếu xuất trả lại hàng mua.
-    Bảng kê phiếu nhập khẩu.
-    Sổ nhật ký mua hàng.
-    Tổng hợp hàng nhập mua.
-    Sổ chi tiết công nợ phải trả.
-    Sổ chi tiết công nợ phải trả theo nhà cung cấp, theo mặt hàng.
 
Tiện ích
-    Xem số dư công nợ phải trả.
-    Xem số dư tồn kho.

3. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Công nợ phải trả


Nghiệp vụ
-    Cập nhật số dư đầu.
-    Hóa đơn công nợ khác.
-    Phiếu chi công nợ phải trả.
-    Phiếu chi công nợ 2 tỷ giá.
-    Giấy báo nợ công nợ phải trả.
-    Giấy báo nợ công nợ 2 tỷ giá.
-    Phiếu chi công nợ theo hóa đơn.
-    Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
 
Báo cáo
-    Sổ chi tiết nợ phải trả.
-    Tổng hợp công nợ phải trả.
-    Tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.
-    Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn.
-    Bảng cân đối số phát sinh công nợ.
 
Tiện ích
-    Truy vấn ngược công nợ phải trả.
-    Vào số dư đầu công nợ phải trả.

4. BÁN HÀNG

Quản lý bán hàng


Nghiệp vụ
-    Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
-    Hóa đơn dịch vụ.
-    Hóa đơn giảm giá, hàng bán trả lại.
 
Báo cáo
-    Bảng kê hóa đơn bán hàng.
-    Bảng kê hàng bán trả lại.
-    Bảng kê hóa đơn dịch vụ.
-    Sổ nhật ký bán hàng.
-    Báo cáo doanh số bán hàng.
-    Báo cáo lãi gộp hàng hóa.
-    Sổ nhật ký bán hàng.
-    Sổ chi tiết công nợ phải thu.
-    Báo cáo chi tiết chênh lệch giá vốn và giá bán.
-    Báo cáo doanh số bán hàng theo nhân viên.
-    Báo cáo tổng hợp theo khách hàng và mặt hàng.
 
Tiện ích
-    Xem số dư công nợ phải thu.
-    Xem tồn kho vật tư.

5. CÔNG NỢ PHẢI THU

Công nợ phải thu


Nghiệp vụ
-    Phiếu thu công nợ.
-    Phiếu thu công nợ ngoại tệ 2 tỷ giá.
-    Hóa đơn công nợ khác.
-    Phiếu thu công nợ theo hóa đơn.
-    Điều chỉnh số dư công nợ tự động.
-    Quản trị chứng từ công nợ.
-    Giấy báo có công nợ phải thu.
-    Giấy báo có công nợ 2 tỷ giá.
 
Báo cáo
-    Sổ chi tiết công nợ phải thu.
-    Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn.
-    Bảng cân đối phát sinh công nợ.
-    Tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ.
-     Tổng hợp công nợ phải thu.
 
Tiện ích
-    Cập nhật số dư đầu.
-    Truy vấn ngược công nợ phải thu.

6. QUẢN LÝ KHO

Quản lý kho


Nghiệp vụ
-    Phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
-    Báo hỏng công cụ, dụng cụ.
-    Phiếu nhập kho.
-    Phiếu xuất kho.
-    Phiếu điều chuyển kho.
-    Phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
-    Phiếu lắp ráp, tháo dở.
 
Báo cáo
-    Bảng kê phiếu xuất dùng công cụ dụng cụ.
-    Bảng kê phiếu nhập thành phẩm sản xuất.
-    Bảng kê phiếu nhập kho.
-    Bảng kê phiếu xuất kho.
-    Bảng kê phiếu điều chuyển kho.
-    Bảng kê hàng nhập kho, xuất kho.
-    Báo cáo chi tiết phân bổ công cụ dụng cụ.
-    Bảng kê hàng nhập kho.
-    Bảng kê hàng xuất kho.
-    Tổng hợp hàng nhập kho.
-    Tổng hợp hàng xuất kho.
-    Thẻ kho vật tư.
-    Bảng giá bình quân vật tư.
-    Sổ chi tiết vật tư.
-    Báo cáo tồn theo kho.
-    Bảng cân đối nhập xuất tồn.
-    Báo cáo tổng hợp tồn kho-theo lô.
 
Tiện ích
-    Cập nhật số dư đầu.
-    Quản trị vật tư.
-    Xem tồn kho vật tư.
-    Phân bổ công cụ dụng cụ.
-    Tính giá tồn kho.

7. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH-CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Tài sản cố định - công cụ dụng cụ


Nghiệp vụ
-    Khai báo TSCĐ.
-    Xây dựng tiêu thức phân bổ TSCĐ.
-    Khấu hao TSCĐ.
-    Điều chỉnh nguyên giá TSCĐ.
-    Dừng khấu hao TSCĐ.
-    Thanh lý TSCĐ
 
Báo cáo
-    Bảng chi tiết TSCĐ.
-    Bảng tính khấu hao TSCĐ.
-    Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.

8. GIÁ THÀNH

Tính giá thành sản phẩm, sản xuất

 

Nghiệp vụ
-    Định mức nguyên vật liệu.
-    Nguyên vật liệu dở dang.
-    Định mức chi phí.
-    Hệ số nguyên vật liệu.
-    Vào số dư chi phí công trình.
-    Phân bổ chi phí công trình.
-    Tính dở dang cuối kỳ.
-    Giá trị dở dang.
-    Tính giá thành sản phẩm.
-    Thành phẩm dở dang.
-    Nhập kho thành phẩm sản xuất.
 
Báo cáo
-    Hao hụt NVL.
-    Giá thành định mức.
-    Chi tiết giá thành sản phẩm.
-    Bảng kê chứng từ theo công trình.
-    Bảng kê chi phí và giá thành theo công trình.
-    Sổ giá thành công trình.
-    Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình.
 
Tiện ích
-    Các yếu tố giá thành.
-    Quản lý nhóm giá thành.
-    Phương pháp tính giá thành.
-    Sao chép định mức.

9. NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG

Quản lý nhân sự tính lương


Nghiệp vụ
-    Thông tin phòng ban -  bộ phận.
-    Thông tin nhân viên.
-    Bảng công.
-    Chấm công nhân viên.
-    Tổng hợp công ngày, tháng.
-    Tính lương nhân viên.
-    Hoạch toán chi phí lương.
-    ...
 
Báo cáo
-    Báo cáo công nhân viên.
-    Báo cáo công tổng hợp.
-    Báo cáo lương.
-    Báo cáo lương ngân hàng.
-    Phiếu lương nhân viên.
 
Tiện ích
-   Import giờ công từ excel, file text.

10. KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán tổng hợp

 
Nghiệp vụ
-    Cập nhật số dư tài khoản.
-    Phiếu kế toán.
-    Quản trị chứng từ.
-    Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
-    Phân bổ cuối kỳ.
-    Kết chuyển cuối kỳ.
-    Đăng ký chứng từ ghi sổ.
 
Báo cáo
-    Sổ nhật ký chung.
-    Sổ chi tiết tài khoản.
-    Tổng hợp chữ T 1 tài khoản.
-    Nhật ký - sổ cái.
-    Nhật ký chứng từ.
-    Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
-    Tổng hợp số dư tài khoản cuối kỳ.
-    Sổ cái.
-    Chứng từ ghi sổ.
-    Bảng cân đối số phát sinh.
-    Bảng cân đối kế toán.
-    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
-    Thuyết minh báo cáo tài chính.
-    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
-    Bảng kê chi tiết theo khoản mục.
 
Tiện ích
-    Quản lý nghiệp vụ.
-    Đăng ký chứng từ ghi sổ.
-    Xây dựng định khoản tự động cho tất cả các loại nghiệp vụ.

11. THUẾ

Quản lý thuế


Nghiệp vụ
-    Tổng hợp chứng từ thuế GTGT đầu vào.
-    Tông hợp chứng từ thuế GTGT đầu ra.
-    Quản trị chứng từ thuế GTGT đầu vào.
-    Quản trị chứng từ thuế GTGT đầu ra.
-    Tạo bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào.
-    Tạo bảng kê chứng từ thuế GTGT bán ra.
-    Tờ khai thuế GTGT.
-    Tổng hợp chứng từ TTĐB đầu vào.
-    Tổng hợp chứng từ TTĐB đầu ra.
-    Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
Báo cáo
-    Bảng kê chi tiết thuế GTGT mua vào .
-    Bảng kê chi tiết thuế GTGT bán ra.
-    Bảng phân bổ thuế được khấu trừ (tháng).
-    Bảng phân bổ thuế được khấu trừ (năm).
-    Bảng kê chứng từ thuế GTGT mua vào.
-    Bảng kê chứng từ thuế GTGT bán ra.
-    Bảng kê chứng từ thuế TTĐB đầu vào.
-    Bảng kê chứng từ thuế TTĐB đầu ra.

Tiện ích
-    Khấu trừ, điều chỉnh, hoàn thuế.
-    Bảng giải trình, bổ sung, điều chỉnh.
-    Nhóm thuế TTĐB.
 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
 
1. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN
MUA 1 LẦN DÙNG MÃI MÃI, ASOFT-SME 2022 không có các giới hạn về thới gian sử dụng, về dung lượng lưu trữ và người sử dụng hoặc số máy cài đặt.

2. NGHIỆP VỤ CHUYÊN SÂU, ĐA DẠNG
ASOFT-SME 2022 gồm nhiều phiên bản với trên 25 phân hệ nghiệp vụ chuyên sâu, và nhiều tính năng đặc biệt nổi trội như:
- Quản lý thu chi chặt chẽ.
- Quản lý kho chuyên sâu.
- Tính giá thành phức tạp theo nhiều phương pháp, theo công đoạn, theo công trình...
- Báo cáo quản trị đa dạng, linh hoạt, phân tích theo nhiều chỉ tiêu khác nhau.
- Lập dự toán ngân sách.
- Phân bổ chi phí, doanh thu linh hoạt.
- Chấm công - tính lương nhân viên linh hoạt.
 - ...
 
3. NHẬP-XUẤT DỮ LIỆU LINH HOẠT
ASOFT-SME 2022 hỗ trợ người dùng Nhập/Xuất dữ liệu nhanh chóng với nhiều định dạng như: Text, Excel, Word, PDF,...
 
4. BẢO MẬT CAO
ASOFT-SME 2022 hỗ trợ nhiều lớp bảo mật và phân quyền đa cấp, phân quyền chi tiết đến từng dòng dữ liệu, đảm an toàn và bảo mật tuyệt đối với những dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp.
 
5. KẾT NỐI ONLINE-ĐA CHI NHÁNH
ASOFT-SME 2022 có thể hoạt động được trên một máy tính cá nhân hoặc trên nhiều máy tính hoạt động trên  mạng LAN, WAN hoặc INTERNET. Điều đó giúp các doanh nghiệp có nhiều nhân viên hoặc có nhiều chi nhánh tại nhiều địa phương khác nhau vẫn có thể quản lý trên cùng một hệ thống duy nhất.
 
6. GIAO DIỆN THÂN THIỆN, DỂ SỬ DỤNG
Giao diện chương trình thiết kế hướng đến người dùng, đơn giản, dễ sử dụng. Hệ thống tài liệu hướng dẫn, phim minh họa, tài liệu kế toán được tích hợp hoàn toàn vào chương trình. Người dùng không có kiến thức nhiều về tin học và kế toán vẫn có thể làm chủ và vận hành tốt hệ thống.
 
7. HỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ
ASOFT-SME hỗ trợ chuyển đổi giữa các ngôn ngữ một cách linh hoạt như: Việt, Anh, Hoa, Nhật... rất phù hợp với công ty, tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, doanh nghiệp FDI,...

8. CHUYỂN ĐỔI, NÂNG CẤP LÊN ERP DỂ DÀNG
Toàn bộ các sản phẩm của ASOFT điều được thiết kế tương thích và có khả năng chuyển đổi cao, vì vậy khi doanh nghiệp phát triển, tăng quy mô và có nhu cầu đầu tư hệ thống quản trị tổng thể, toàn diện ERP, doanh nghiệp có thể dễ dàng chuyển đổi từ ASOFT-SME lên ASOFT-ERP. Điều đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí do không phải mua mới hoàn toàn và tiết kiệm thời gian chuyển đổi do đã quen với hệ thống ASOFT-SME 2022.
 
9. CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
ASOFT-SME 2022 được phát triển trên nền công nghệ mới nhất của tập đoàn Microsoft (Visual Studio.Net 2015, Database SQL Server 2012/2014). ASOFT-SME 2022 tương thích Windows XP/ Vista / 7/ 8, 10 và Office 2007/ 2010/2012/2016.
1. DOANH NGHIỆP BẠN NÊN CHỌN PHIÊN BẢN NÀO ?

Các phân hệ chính của asoft-sme


2. BẢNG GIÁ ASOFT-SME 2017

Bảng giá asoft-sme

 

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN
 
ASOFT-SME 2017: ra đời 10/2016, tiền thân là ASOFT-Accounting 2015, kế thừa và được cải tiến công nghệ mới Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012/2014, tương thích Microsoft Windows 7/8/10 và Office 2007/ 2010/2012/2016. Đồng thời bổ sung các nghiệp vụ mới như: Nhân sự - tiền lương, các thông tư mới như: TT133, TT200 và bổ sung các ngôn ngữ mới như Tiếng Nhật, Hoa.

ASOFT-Accounting 2015:  ra đời tháng 04/2015 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2015, SQL Server 2012, tương thích Microsoft Windows 7/8 và 10.

ASOFT-Accounting 2012:  ra đời tháng 08/2012 công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2010, SQL Server 2008, tương thích Microsoft Windows 7 và  8.

ASOFT-Accounting 8.0:  ra đời tháng 12/2010, công nghệ Microsoft .Net, Visual Studio 2008, SQL Server 2005.

ASOFT-Accounting 7.0: ra đời tháng 10/2008, tương thích Vista.

ASOFT-Accounting 5.0: ra đời tháng 10/2007.

ASOFT-Accounting 4.0: ra đời tháng 10/2006.

ASOFT-Accounting 3.0: ra đời tháng 10/2005.

ASOFT-Accounting 2.0: ra đời tháng 10/2004.

ASOFT-Accounting 1.0: ra đời tháng 09/2003.