Tài chính - Kế toán

Từ năm 2017, sẽ thu phí đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ ...

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư quan trọng 133/2016/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 48/2006/QD-BTC, để Quý khách hàng, đối tác dễ hình ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Qui định mới về điều kiện khấu trừ thuế GTGT; Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ ...

Chính sách kế toán, ngân hàng có hiệu lực từ ngày 28/11/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật liên quan đến kế toán, ngân hàng, giáo dục… ASOFT tổng hợp nhằm hỗ ...

Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển ...

08 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó quy ...

04 văn bản nổi bật về Lương, Bảo hiểm, Phí - Lệ phí

Trong tuần qua (từ ngày 07 - 12/11/2016), ASOFT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về tiền lương, bảo ...

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định liên quan đến thuế GTGT

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư ...