08 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày đăng 25-11-2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó quy định 08 trường hợp được miễn phí bao gồm

- Nước xả từ nhà máy thủy điện, nước tuần hoàn trong cơ sở sản xuất, chế biến mà không thải ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào;
 
- Nước biển dùng sản xuất muối xả ra;
 
- Nước thải sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp;
 
- Nước thải sinh hoạt của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn, những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;
 
- Nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng;
 
- Nước mưa tự nhiên chảy tràn (trừ diện tích thuộc khu vực nhà máy hóa chất);
 
- Nước thải từ phương tiện đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân;
 
- Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả ra môi trường.
 
Nghị định 154/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
THEO TVPL