Điều kiện hàng hóa áp dụng thuế suất AIFTA

Ngày đăng 23-09-2016
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018 (thuế suất AIFTA).

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AIFTA cần có các điều kiện sau:
 
+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này;
 
+ Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định;
 
+ Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (các nước trong Hiệp định) vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định;
 
+ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận hàng hóa (C/O) Mẫu AI do Bộ Công Thương quy định.
 
Ngoài ra, trong Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định thì cột “Mã hàng” và “Tên gọi, mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phân loại cấp mã 8 hoặc 10 số.
 
Nghị định 126/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư 169/2014/TT-BTC .
 
THEO TVPL