ERP - Giải pháp vàng cho doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng

Ngày đăng 25-08-2016
Phần mềm quản lý nguồn lực hiệu quả dành cho khối doanh nghiệp - Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning - ERP) được đánh giá là công cụ hữu ích giúp doanh hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, phần mềm này càng chứng tỏ được tính hữu dụng của nó.

 
Thời gian triển khai
 
Về tổng chi phí, rõ ràng mức đầu tư cho hệ thống ERP là không cao so với doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, bản thân ERP cũng là một tài sản vô hình nên việc đầu tư không nhất thiết phải sử dụng các nguồn vốn sẵn có của doanh nghiệp mà có thể sử dụng các nguồn vốn hình thành từ các nguồn khác như vốn vay, vốn huy động khác … Một yếu tố quan trọng nữa là vấn đề tỷ giá. Cơ cấu chi phí của dự án ERP bao gồm: thiết bị phần cứng và hạ tầng, bản quyền phần mềm ERP và kinh phí dịch vụ triển khai. Trong 3 cấu phần này thì phần lớn nhất thuộc về kinh phí dịch vụ triển khai. Đây là phần hầu như không phải “nhập khẩu” nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể chi trả bằng đồng Việt Nam. Điều này sẽ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc được mua sản phẩm “ngoại” với giá “nội”.
Thời gian triển khai thực sự là một vấn đề nóng, vì hệ thống ERP sớm đưa vào sử dụng ngày nào sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn ngày ấy. Chính trong thời điểm khi mà doanh nghiệp đang tập trung nhiều hơn trong việc kiểm soát và giảm bớt các hoạt động kinh doanh thì nguồn lực chính của doanh nghiệp sẽ được dành cho công việc này. Do vậy, việc triển khai ERP trong thời điểm này có thể thuận lợi hơn rất nhiều, các doanh nghiệp sẽ đưa ra các bài toán và yêu cầu rất cụ thể để hệ thống ERP phát huy được sức mạnh của mình khi triển khai.
Kết quả thu được, theo kỳ vọng sẽ là một hệ thống ERP hoàn chỉnh. Nó hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm soát tốt hơn các bài toán về chi phí, doanh thu, dòng tiền, công nợ, hàng tồn … Đồng thời, hệ thống này sẽ hỗ trợ cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc ra các quyết định kịp thời như quyết định các thời điểm bán hàng, đặt và gom hàng hóa, vật tư theo dự báo, dự trữ ở các mức cần thiết sẵn sàng cho sản xuất … Có như vậy, doanh nghiệp mới sẵn sàng và chủ động đối phó được bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
 
NÊN TRIỂN KHAI CÁC PHÂN HỆ NÀO TRƯỚC NHẤT
 
Để kiểm soát tốt hơn các vấn đề trên thì một hệ thống báo cáo và kiểm soát tác nghiệp sẽ là kết quả đầu ra cần thiết cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Hệ thống ERP chỉ nên tập trung vào các phân hệ lõi thuộc các quy trình cơ bản sau:
 
Quản lý Tài chính - Kế toán
Quản lý Kho hàng
Quản lý Nhân Sự- Tiền Lương

 
 
Theo Saga