Tin tức

08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2017

ASOFT điểm lại danh sách của 08 Luật, Bộ Luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ năm 2017. 

Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần 28/11-2/12/2016

Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp; phạt tới 7 triệu đồng nếu vứt rác bừa bãi; hỗ ...

Từ năm 2017, sẽ thu phí đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ ...

So sánh thông tư số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC

Thông tư quan trọng 133/2016/TT-BTC ra đời thay thế quyết định 48/2006/QD-BTC, để Quý khách hàng, đối tác dễ hình ...

TP.HCM hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ cho 2.000 dự án khởi nghiệp, với quỹ hỗ trợ 1.000 tỷ đồng. 1 dự ...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Qui định mới về điều kiện khấu trừ thuế GTGT; Danh mục và tỷ lệ thanh toán bảo hiểm đối với dịch vụ kỹ ...

Chính sách kế toán, ngân hàng có hiệu lực từ ngày 28/11/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật liên quan đến kế toán, ngân hàng, giáo dục… ASOFT tổng hợp nhằm hỗ ...

Thuế TNDN 10% với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển ...