ERP Blogs

KPI là gì? Hướng dẫn xây dựng KPI cho nhân viên.

Đánh giá năng lực theo KPI là một phương pháp hiệu quả ;và được nhiều doanh nghiệp ứng dụng trong việc kiểm ...

Case-Study về quản lý dự án thất bại & Bài học kinh nghiệm

Một thống kê tại Mỹ: Vào những năm 1994, chỉ 16% các dự án được xem là thành công; (hoàn thành đúng thời ...

Tại sao cần phần mềm quản lý công việc dự án?

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh đã được nhận thức về bản chất năng động của môi trường kinh doanh. Mỗi ...

Phần mềm HRM là gì? 6 tiêu chí cần cân nhắc khi lựa chọn phần mềm HRM

Nguồn nhân lực là một tài sản vô cùng quý giá đối với doanh nghiệp. Chính vì thế, trong bối cảnh công nghiệp ...

Lựa chọn Server Máy chủ phù hợp để vận hành hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Với các doanh nghiệp khi lựa chọn hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp mình; phát sinh một giai đoạn vô cùng băn ...

Phần mềm CRM: Chiến thắng đối thủ nhờ thấu hiểu khách hàng

Phần mềm CRM là một nền tảng, hệ thống quản lý; chăm sóc khách hàng vô cùng hữu ích cho mọi doanh nghiệp; bất ...

Cách để nuôi dưỡng sự công bằng trong môi trường làm việc

Công bằng trong môi trường làm việc là một vấn đề quan trọng. Điều này không chỉ tạo ra tâm lý cống hiến ...

6 lợi ích của phần mềm CRM khi ứng dụng trong doanh nghiệp

Lợi ích của phần mềm CRM được biết đến là công cụ giúp cải thiện tương tác với khách hàng tốt hơn. Theo ...