ERP Blogs

5 cách chuyên nghiệp để xây dựng và phát triển mạng lưới mối quan hệ

Kỹ năng và năng lực chuyên môn rất quan trọng đối với thành công; song việc kết nối với đúng người có thể ...

6 giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp và những cột mốc mục tiêu

Con đường hướng đến ngành công nghiệp 4.0 sẽ khác nhau với mỗi công ty. Do đó, cần phải bắt đầu bằng cách ...

Câu chuyện “Thay đổi hay là chết” trong nền kinh tế 4.0

Khi sự thay đổi là tất yếu, thay vì “dìm” đối thủ; cách tốt nhất là hãy tự mình tiến lên.

5 điều cần làm để thúc đẩy nhân viên trong năm mới

Năm mới là thời điểm mang tính khởi đầu. Thời điểm này, các doanh nghiệp sẽ tổng hợp kết quả; xem xét và ...

Xây dựng kế hoạch tài chính và 5 bộ chỉ số tài chính quan trọng trong doanh nghiệp

Với doanh nghiệp, tài chính là một nguồn lực quan trọng. Là chủ doanh nghiệp, bạn cần phải nắm được những ...

Những cách “thôi miên tâm trí” khiến khách hàng phải mau chóng gật đầu

Chia sẻ từ một Best Salesman về nghệ thuật bán hàng

Ngành cơ khí chế tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngành cơ khí chế tạo Việt Nam đang ngày càng tụt hậu; so với các mốc và nhu cầu phát triển của đất nước. ...

6 bước chi tiết xây dựng và hoàn thiện kế hoạch nhân sự

Nhân sự là một trong những yếu tố cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp. Chính vì thế, bên cạnh việc xây dựng ...