Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP do Công ty Cổ phần ASOFT nghiên cứu và triển khai. Sau hơn 16 năm hoạt động, đã có hơn 2500 khách hàng trên cả nước đã triển khai phần mềm ASOFT-ERP. Một ưu điểm khác của phần mềm là được viết trên cơ sở dữ liệu hiện đại và tích hợp điện toán đám mây nên hoạt động rất linh hoạt, phù hợp với các văn bản luật của ngành thuế cũng như văn hóa quản trị của đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam. Hiện phần mềm này đã hỗ trợ 4 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa, Nhật.
Ban Biên Tập ASOFT
Xem thêm nhiều bài viết có liên quan TẠI ĐÂY.

Đăng ký nhận thông tin