Ý kiến khách hàng - đối tác

Từ khi áp dụng hệ thống ASOFT-ERP, toàn bộ công ty chúng tôi vận hành liền mạch, sự liên kết giữa trụ sở chính và các kho hàng online ngay tức thời. Mỗi công việc không cần quá nhiều người làm nữa tạo nên năng suất lao động cao hơn, mọi dữ liệu chính xác hơn. Với giải pháp này tôi có thể giảm bớt biên chế nhân viên so với hiện tại.
Ông Vũ Tiến Thập
Tổng giám đốc Công ty DFuni
Trong số rất nhiều các công ty phần mềm đến chào hàng cho AMPAC, chúng tôi đã chọn ASOFT.  Phần mềm ASOFT đơn giản, dễ sử dụng, thuận lợi trong việc phát triển hệ thống theo nhu cầu đặc thù của chúng tôi. Phần mềm ASOFT không chỉ giúp ích cho chúng tôi trong việc tăng hiệu suất làm việc của nhân viên mà quan trọng hơn là tăng cường năng lực quản lý ở các bộ phận sản xuất trong toàn công ty.
Ông Hồ Trung Hiếu
Trưởng phòng kế hoạch - Công ty TNHH Sản Xuất Bao Bì AMPAC Việt Nam