Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 - Digital Tranformation

Tích hợp tất cả các ứng dụng quản trị doanh nghiệp bạn đang cần trên cùng một hệ thống duy nhất.

Giải pháp
Xem thêm

Ngành Dự án - Xây dựng

27-09-2020

Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng nóng của Việt Nam hiện nay, ngành Dự án-Xây dựng đang là một ngành hot, với nhiều cơ hội phát triển, đi cùng với cơ hội, ngành dự án – xây dựng cũng phải đối mặt với nhiều đặc thù kinh doanh khác biệt, cùng nhiều thách thức trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và quản trị dự án nói riêng.   

Tin tức
Xem thêm

Giới thiệu Asoft Super Apps – Siêu ứng dụng di động tiện lợi và mạnh mẽ – Quản trị doanh nghiệp trong lòng bàn tay

20-01-2021

Asoft Super Apps (viết tắt AsoftSuperApps) là một siêu ứng dụng nội bộ doanh nghiệp; khai thác tối đa nền tảng dữ liệu và tăng tính tương tác trong nội bộ doanh nghiệp. Qua đó tạo nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng và nhân viên.  

ERP Blogs
Xem thêm

Các bước xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp (Tiếp theo)

19-01-2021

Tiếp theo ở phần 1; phần thứ hai sẽ tiếp tục giai đoạn thứ hai khi xây dựng quy trình làm việc trong doanh nghiệp; theo mô hình BPM Life Cycle  

Ý kiến khách hàng - đối tác
Xem thêm