Hệ điều hành doanh nghiệp 4.0 - Digital Tranformation

Tích hợp tất cả các ứng dụng quản trị doanh nghiệp bạn đang cần trên cùng một hệ thống duy nhất.

Giải pháp
Xem thêm

Ngành Dự án - Xây dựng

27-09-2020

Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng nóng của Việt Nam hiện nay, ngành Dự án-Xây dựng đang là một ngành hot, với nhiều cơ hội phát triển, đi cùng với cơ hội, ngành dự án – xây dựng cũng phải đối mặt với nhiều đặc thù kinh doanh khác biệt, cùng nhiều thách thức trong công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và quản trị dự án nói riêng.   

Tin tức
Xem thêm

6 cách hỗ trợ đội ngũ vượt qua giai đoạn biến động

09-03-2021

Trong giai đoạn biến động bởi những tác nhân bên trong lẫn từ môi trường; đây là một khoảng thời gian khó khăn không chỉ với chủ doanh nghiệp; mà với những nhân viên và đội ngũ nhân sự. 6 cách trong bài viết sau sẽ là gợi ý giúp bạn hỗ trợ đội ngũ vượt qua giai đoạn biến động.

ERP Blogs
Xem thêm

Thúc đẩy mối quan hệ giữa Bán hàng và Marketing với phần mềm CRM

08-03-2021

Các doanh nghiệp thường nghĩ: Bộ phận Marketing chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm leads; tức tìm được các thông tin của khách hàng. Còn vấn đề doanh số là của bộ phận Sales. Tuy nhiên, thay vì tách rời vai trò và nhiệm vụ như thế; các doanh nghiệp có thể tăng cường mối liên kết giữa doanh số và marketing; nhằm đạt được hiệu quả và tính tập thể hơn.  

Ý kiến khách hàng - đối tác
Xem thêm