Công Ty Cổ Phần DV-SX-XNK Bình Tây

Công Ty Cổ Phần DV-SX-XNK Bình Tây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ, SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH TÂY
Địa chỉ : 222A Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, Tp.HCM
Website : http://www.bitahaco.com.vn/
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP