Công Ty TNHH Nhựa Huiye Việt Nam

Công Ty TNHH Nhựa Huiye Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHỰA HUIYE VIỆT NAM
Địa chỉ : 25 Dân Chủ, KCN Việt Nam – Singapore II, T. Bình Dương.
Website : www.huiyevp.com
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP