Công Ty TNHH Làng Tre Mũi Né

Công Ty TNHH Làng Tre Mũi Né

CÔNG TY TNHH LÀNG TRE MŨI NÉ
Địa chỉ :
144A  Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Website : http://www.bamboovillageresort.vn
Phần mềm sử dụng : Hệ thống giải pháp ASOFT-ERP
Thời gian bắt đầu sử dụng :  

CÔNG TY TNHH LÀNG TRE MŨI NÉ
Địa chỉ : 144A  Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Website : http://www.bamboovillageresort.vn
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP