Công Ty TNHH In & Bao Bì Giấy Vạn Hưng

Công Ty TNHH In & Bao Bì Giấy Vạn Hưng

CÔNG TY TNHH IN & BAO BÌ GIẤY VẠN HƯNG
Địa chỉ : Lô số 6, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Website : http://www.vanhung.com.vn/
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP