Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghiệp Thông Gió Kruger Việt Nam

 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÔNG GIÓ KRUGER VIỆT NAM
Địa chỉ : Lô A13-9 Đường Trung Tâm, KCN Bourbon An Hòa, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Website : http://www.krugerfan.com/
Sản phẩm : Giải pháp ASOFT-ERP