Công ty Cổ Phần May PHÙ CÁT

Công ty Cổ Phần May PHÙ CÁT

Công ty Cổ Phần May Phù Cát


Địa chỉ               :  Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

Website             : http://phucatgarment.com.vn

Sản phẩm         : Giải pháp ASOFT - ERP®