Khách hàng tiêu biểu

ASOFT là công ty Tư vấn quản lý và Giải pháp CNTT, qua 17 năm đã giúp được 2800 doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động.

Chọn nhóm ngành nghề

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật - Tân Cảng

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật - Tân Cảng

Công ty CP Xây Dựng Coteccons

Công ty CP Xây Dựng Coteccons