Khách hàng tiêu biểu

Sau 18 năm (12/2020), ASOFT đã tư vấn và trực tiếp triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động cho hơn 3000 khách hàng.

Chọn nhóm ngành nghề

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật - Tân Cảng

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật - Tân Cảng

Công ty CP Xây Dựng Coteccons

Công ty CP Xây Dựng Coteccons