Khách hàng tiêu biểu

ASOFT là công ty Tư vấn quản lý và Giải pháp CNTT, qua 17 năm đã giúp được 2800 doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động.

Chọn nhóm ngành nghề

Công ty TNHH SX – TM Đông Tiến Hưng

Công ty TNHH SX – TM Đông Tiến Hưng

Công ty TNHH Cường Thanh

Công ty TNHH Cường Thanh

Công ty Cổ Phần I.P.L

Công ty Cổ Phần I.P.L

Công ty TNHH TM – DV Đệ Nhất Liên Bang

Công ty TNHH TM – DV Đệ Nhất Liên Bang

Công ty TNHH Fei – Yueh VN

Công ty TNHH Fei – Yueh VN

Công Ty TNHH – TM Dược Phẩm Dương Minh

Công Ty TNHH – TM Dược Phẩm Dương Minh

Công Ty TNHH Sx - TM Điện - Điện Tử Việt Linh

Công Ty TNHH Sx - TM Điện - Điện Tử Việt Linh

Công Ty TNHH DL-TM Á Đông

Công Ty TNHH DL-TM Á Đông

Công Ty TNHH Làng Tre Mũi Né

Công Ty TNHH Làng Tre Mũi Né

Công Ty CP Kỹ Thuật Toàn Thắng

Công Ty CP Kỹ Thuật Toàn Thắng

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Mẫu Giáo Titi

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Mẫu Giáo Titi

Công Ty CP SX-TM Thuận Lợi

Công Ty CP SX-TM Thuận Lợi

Công ty Cổ Phần Thang máy Thiên Nam

Công ty Cổ Phần Thang máy Thiên Nam

Công ty TNHH TM Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà

Công ty TNHH TM Thiết Bị Văn Phòng Thanh Hà

Công ty TNHH SX - TM - DV Tân Châu

Công ty TNHH SX - TM - DV Tân Châu

Công Ty TNHH TM & CN Sơn Tây Phi

Công Ty TNHH TM & CN Sơn Tây Phi

Công Ty CP Siêu Thanh

Công Ty CP Siêu Thanh

Công ty Hữu Hạn Đầu Tư See Well

Công ty Hữu Hạn Đầu Tư See Well