Ngành Thương mại - Phân phối

Ngày đăng 19-08-2016
Với sự gia nhập ngày càng nhiều của các công ty thương mại-phân phối lớn của Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,...làm cho môi trường kinh doanh của lĩnh vực thương mại - phân phối ngày càng cạnh tranh cao. Doanh nghiệp thương mại - phân phối phải đối diện với nhiều thách thức.

- Chính sách kinh doanh phải thay đổi liên tục để thích ứng với thực tế cạnh tranh mới trên thị trường.
- Khó khăn trong việc quản lý nhân viên kinh doanh thị trường.
- Kho khăn trong khâu nhập hàng và giao hàng, quản lý tồn kho.
- Việc theo dõi, kiểm soát công nợ, chiết khâu mất nhiều thời gian.
- Việc tính toán, phân tích chi phí kinh doanh, lãi lỗ theo ngành hàng, khu vực,...còn thủ công, chưa cung cấp thông tin kịp thời.
- Chưa phát huy được chuỗi giá trị cộng hưởng để tạo ra sự vận hành động bộ trong toàn công ty, nâng cao hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm, ASOFT xin giới thiệu đến Quý doanh nghiệp giải pháp ASOFT-ERP giúp doanh nghiệp ngành thương mại - phân phối kiểm soát hiệu quả các hoạt động kinh doanh của mình trên một hệ thống hợp nhất, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, cung cấp thông tin chính xác và kịp thời cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong công tác điều hành.

1. Quy trình tổng quan ngành thương mại - phân phối

Giải pháp quản lý công ty thương mại - phần mềm erp - phan mem erp
 

2. Chi tiết một số quy trình chính
   
a. Quy trình bán hàng


b. Quy trình mua hàng


3. Báo cáo/biểu đồ
 


Doanh số báng hàng theo năm

 

Doanh số bán hàng theo khu vực


Doanh số bán hàng theo salesman/theo khu vực/theo khách hàng

Báo cáo nợ phải thu theo khu vực và theo tuổi nợ

Báo cáo nợ phải thu theo khu vực và tuổi nợ

So sánh chi phí nhiều kỳ theo Cost Center


Báo cáo lãi lỗ nhiều kỳ

Báo cáo lãi/lỗ so sánh nhiều kỳ

Báo cáo lãi lỗ theo ngành hàng

Báo cáo lãi lỗ theo ngành hàng


4. Các phận hệ cần triển khai

PTK ASOFT.