Tin vui cho bà bầu: Tăng tiền trợ cấp thai sản thêm 6,923%

Ngày đăng 15-11-2017
Kể từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành.
 Cụ thể, theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017), mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018.
 
Như vậy, tiền trợ cấp thai sản cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo kể từ ngày 01/7/2018 cho phù hợp với Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội 2014.
 
Cụ thể, mức trợ cấp thai sản được điều chỉnh như sau:

  Quy định hiện hành Quy định mới từ 01/07/2018
Mức trợ cấp thai sản 2,600,000 VND 2,780,000 VND

THEO TVPL