Thông tư mới nổi bật có hiệu lực đầu xuân 2017

Ngày đăng 28-12-2016
Tăng lương tối thiểu vùng,thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy định về mức thu lệ phí môn bài... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2017.

Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
 
Thông tư 133/2016/TT-BTC được ban hành ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa có một số điểm mới nổi bật:
 
Đổi mới cách tiếp cận chính sách;
 
Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp;
 
Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp;
 
Kế toán không phải là câu chuyện Nợ - Có, cần tách biệt kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày báo cáo tài chính;
 
Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch;
 
Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.
 
Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017, những quy định trái với thông tư này đều bị bãi bỏ.
 
Thông tư 133 thay thế các nội dung áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.
 
 
Tăng lương tối thiểu vùng từ 180.000 - 250.000 đồng/tháng
 
Lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức tăng từ ngày 01/01/2017. Mức lương tối thiểu được tăng theo từng vùng như sau:
 
Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 
Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 
Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016);
 
Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).
 
 
Hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất
 
Theo Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, hồ sơ khai lệ phí trước bạ đối với tài sản là nhà, đất bao gồm:
 
Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này).
 
Các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).
 
Đối với trường hợp khai lệ phí trước bạ điện tử, hồ sơ như sau:
 
Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01 nêu trên; và
 
Các giấy tờ hợp pháp kèm theo Tờ khai lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định của các cơ quan cấp đăng ký khi làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
 
Trường hợp quy trình phối hợp liên thông của các cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng tài sản có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) từ ngày 01/01/2017.
 
Nghị định 140/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

 
Mức thu lệ phí môn bài năm 2017
 
Chính Phủ đã ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức thu lệ phí môn bài áp dụng từ 01/01/2017 như sau:
 
Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
 
Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư > 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
 
Có vốn điều lệ/ vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng: 2.000.000 đồng/năm;
 
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
 
Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
 
Có doanh thu > 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 
Có doanh thu 300 < a ≤ 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm. (Trong đó: a là doanh thu);
 
Có doanh thu 100 < a ≤ 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
 
Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, bãi bỏ Nghị định 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
 
THEO TVPL