Thêm khoản thu nhập sẽ tính đóng BHXH từ 01/01/2018

Ngày đăng 12-05-2017
Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ngoài mức lương, phụ cấp theo quy định của Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH còn bao gồm các khoản bổ sung khác.

Đó là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015.
 
Đối với các khoản thu nhập sau vẫn không phải tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:
 
- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến.
 
- Tiền ăn giữa ca.
 
- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.
 
- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 
- Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
THEO TVPL