Sở Công Thương cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp nước ngoài

Ngày đăng 28-04-2017
Từ ngày 1/4/2017, Sở Công Thương TPHCM sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa.

 
Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM đã chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 1/4/2017 tiếp nhận và thực hiện công tác thẩm tra, cấp/điều chỉnh giấy phép kinh doanh và giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có trụ sở chính đặt ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.
 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Công Thương xây dựng quy trình kết nối liên thông hồ sơ tài liệu giữa hai Sở khi thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cấp giấy phép kinh doanh.
 
UBND TPHCM cũng chấp thuận ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cấp/điều chỉnh giấy phép kinh doanh và giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có trụ sở chính đặt trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Chính phủ